W tym także na ulicach, gdzie parkowanie nie jest równoległe.