Sprawozdanie

Dr Andrzej G. Kruszewicz, dyr ZOO przedstawił plany przebudowy Wybrzeża Helskiego. Zebrani przedstawili swój pogląd na planowaną inwestycje oraz zaproponowali inne rozwiązania.

Panował pogląd, że proponowane przez miasto poszerzenie jest nieracjonalne ekonomicznie i nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych Pragi. Wykluczono jako niemożliwe z powodów finansowych rozwiązanie z tunelem lub półtunelem.

Znacznie ułatwi dojazd do ZOO otwarcie wejścia od strony ul. Jagiellońskiej i zorganizowanie tam parkingów na terenach należących do miasta

Ustalenia

Zostanie opracowana wspólna propozycja, która ma określić charakter Wybrzeża Helskiego jako drogi oraz zaproponować rozwiązanie problemu parkowania i dojazdu do ZOO z uwzględnieniem przede wszystkim komunikacji miejskiej.

Opracowanie wspólnej propozycji będzie koordynował p. Maciej Czeredys.

Następne spotkanie zespołu zaplanowano w tygodniu 1-5.06.

Lista obecności

Lp Imię i Nazwisko Organizacja /instytucja
1 Tomasz Kret SISKOM
2 Sławomir Lorenc SISKOM
3 Maciej Czeredys Urbanista
4 Ewa Kalnoj Ziajkowska Historyk sztuki
5 Andrzej Kruszewicz Dyrektor ZOO
6 Karolina Krajewska Zielone Mazowsze
7 Wojciech Szymalski Zielone Mazowsze
8 Piotr Banaszkiewicz Naczelnik Wydz. Ochrony Środowiska UD Praga Pn
9 Antoni T. Dąbrowski Związek Stowarzyszeń Praskich
10 Krzysztof Tyszkiewicz Związek Stowarzyszeń Praskich
11 Marek Piwowarski Pełnomocnik ds. Wisły
12 Ewa Zbonikowska ZOO
13 Arkadiusz Jerzak Forum Rozwoju Warszawy