Konsekwentnie nagłaśnialiśmy i piętnowaliśmy wadliwy projekt, wytykając m.in. że skutkowałoby to wycinką całych szpalerów drzew - również po wschodniej stronie ulicy. (Na zdjęciu slajd z prezentacji z czerwca 2013 r.: PDF, 2988 kB ).