Do: EMA Nowak, Barcz, Nowak Spółka Jawna.

Dziękujemy za nadesłanie projektu przebudowy ulicy Wybrzeże Szczecińskie w Warszawie i przedstawiamy następujące uwagi do zawartych w nim rozwiązań dla ruchu pieszego i rowerowego:

1. Ze względu na klasę ulicy oraz zmienny przebieg drogi rowerowej na dalszych odcinkach ciąg Wybrzeże Helskie - Wybrzeże Szczecińskie - Wał Miedzeszyński, wnioskujemy o przewidzenie dróg rowerowych po obu stronach przebudowywanego odcinka, tj. doprojektowanie drogi rowerowej po stronie wschodniej. Zwracamy uwagę, że w projekcie budowy Trasy Świętokrzyskiej przewidziane jest dobudowanie drogi rowerowej po wschodniej stronie ul. Wybrzeże Szczecińskie na odcinku Most Świętokrzyski – Sokola.

2. Opiniujemy negatywnie likwidację istniejącego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sokolej. Projektowana inwestycja nie powinna odcinać Pragi od Wisły. Jeśli istniejące przejście zlokalizowane jest niekorzystnie pod względem bezpieczeństwa ruchu, można zamiast niego rozważyć nowe po południowej stronie torów kolejowych.

3. Jeśli strzałki na rysunku wskazują wejścia na teren Stadionu, wnosimy także o wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych naprzeciwko zespołu trzech wejść (między zjazdami).

4. Przebieg drogi rowerowej po stronie zachodniej, aczkolwiek korzystny dla ruchu rowerowego, nie zapewnia warunków dla ruchu pieszego (chodnik o szerokości 2 m między rowerzystami a ruchliwą jezdnią, dodatkowo zawężone przez latarnie, a prawdopodobnie też nielegalne parkowanie). Dlatego proponujemy rozważyć następujący przekrój (poczynając od strony Wisły):

- chodnik 2 m (z poszerzeniami na odcinkach bez schodów);

- droga rowerowa 2 m;

- opaska 1 m, na której usytuowane będą latarnie oraz wygrodzenia zapobiegające nielegalnemu parkowaniu z zachowaniem skrajni zarówno jezdni jak i drogi rowerowej.

Dodatkowe 0,5 m można uzyskać zwężając pasy ruchu na jezdni z 3,5 m do 3,25 m. Możliwe jest także zastosowanie pasów 3,0 m, co będzie korzystne jako element skłaniający do wolniejszej jazdy, a co za tym idzie – niższej emisji hałasu.

5. Analogiczna uwaga dotyczy drogi rowerowej i chodnika wzdłuż łącznika Wybrzeża Szczecińskiego z Mostem Poniatowskiego.

6. Ponieważ zgodnie z opinią ZDM, lewoskręty na zjazdy z ul. Wybrzeże Szczecińskie dopuszcza się wyłącznie w okresie imprez masowych, wnosimy o rezygnację z wprowadzania trzeciego pasa ruchu na jezdni wschodniej, obsługującego te właśnie relacje (za wyjątkiem krótkiego odcinka pasa skrętnego w łącznicę do mostu Poniatowskiego). Pozwoli to na zmieszczenie wszystkich części drogi w liniach rozgraniczających i/lub wprowadzenie nasadzeń zieleni, ograniczających rozprzestrzenianie się hałasu w kierunku Wisły (obszar Natura 2000).

7. Wnosimy o zmniejszenie promieni łuków jezdni na prawoskrętach przecinających przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów do maksymalnie 12 m - a przynajmniej tam, gdzie prawoskręty (również warunkowe) będą dopuszczone w tej samej fazie sygnalizacji, co ruch pieszy na przejściu. Promienie łuków rzędu 15 m, a nawet 25 m umożliwiają wykonywanie manewru skrętu z nadmierną prędkością.

8. Wnosimy o poszerzenie zakresu opracowania dla drogi rowerowej po stronie zachodniej o ok. 50 m w kierunku południowym. Znajduje się tam zjazd z jezdni nad Wisłę, trudny do pokonania dla rowerzystów ze względu na wysokie krawężniki i obelisk na środki ciągu pieszo-rowerowego. Usunięcie tych przeszkód znacząco poprawiłoby dostępność projektowanej ścieżki rowerowej.

9. Opiniujemy pozytywnie przedstawioną na przekrojach konstrukcję dróg rowerowych.