Już pierwszego dnia akcji [zobacz >>>] złożonych zostało ok. 140 wniosków. Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady. Zachęcamy do naśladownictwa i czerpania inspiracji!

Aleksander Dwornik

Broniewskiego

Na podstawie Uchwały Zarządu Miasta nr 188/C/96 z 25 czerwca 1996 w sprawie tworzenia warunków dla komunikacji rowerowej oraz obowiązującej Strategii Rozwoju Warszawy do 2020 r. uprzejmie proszę o wykonanie następujących działań na rzecz poprawy warunków komunikacji rowerowej w dzielnicy Żoliborz:

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Broniewskiego od Trasy AK do Pl. Grunwaldzkiego.

Uzasadnienie:

Dzielnica Bielany od wielu lat cieszy się zupełnie przyzwoitą, jak na Polskę, siecią dróg dla rowerów. Niestety, ścieżki te urywają się na granicy z dzielnicą Żoliborz. W związku z czym, ich przydatność nie jest tak duża, jaka mogłaby być, zważywszy stale rosnący ruch rowerowy w Warszawie. Brak ścieżki rowerowej jest widoczny zwłaszcza na odcinku ul. Broniewskiego – między Trasą AK a Pl. Grunwaldzkim. Od placu prowadzi bowiem dalej ścieżka, niemal aż do Śródmieścia (tak na marginesie, jej przebieg jest skandaliczny). Ten brakujący kilometr na Żoliborzu skutecznie paraliżuje rowerową komunikację między północnymi dzielnicami Warszawy a centrum. Rowerzyści mają do wyboru albo przejazd chodnikiem (w świetle prawa nielegalny, w dodatku narażający na niebezpieczeństwo pieszych, których duży ruch jest widoczny zwłaszcza w okolicach marketu „Elea”), albo jezdnią, na której ruch samochodów i autobusów jest bardzo duży, co z jednej strony stanowi niebezpieczeństwo dla samych rowerzystów (wielu z nich zniechęcając w ogóle do podróżowania tym przyjaznym środowisku środkiem transportu), a z drugiej - utrudnia ruch kierowcom.

Brak ww. odcinka jest tym dziwniejszy, iż kilka lat temu wyremontowano chodnik na całej niemal długości tego odcinka, a w zeszłym roku położono na jezdni nową nawierzchnię. Zignorowanie w tych przypadkach potrzeb rowerzystów stoi w jawnej sprzeczności z wymienioną na początku Uchwałą.

Maja Fedorko

Bitwy Warszawskiej 1920 r.

1. oznakowanie przejazdu dla rowerów przez ul. Grójecką na skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej 1920 r.

2. oznakowanie przejazdu dla rowerów przez ul. Szczęśliwicką na skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Maciej Sulmicki

Rosoła

- wytyczenie ścieżek rowerowych po obu stronach całej długości tej ważnej dla dojazdów do centrum oraz popularnej jako droga na Kabaty ścieżki. Obecna sytuacja, w której rowerzysta chcący dojechać od Doliny Służewieckiej do Kabat musi kilkakrotnie zmieniać stronę ulicy, po której jedzie, przy czym nie jest to uzasadnione brakiem miejsca, jest niedopuszczalna i stwarza całkowicie niepotrzebnie dużą ilość niebezpiecznych sytuacji. Brakujące odcinki ścieżki powinny zostać sporządzone z asfaltu, z zachowaniem łagodnych zakrętów umożliwiających płynną jazdę tam, gdzie zakręty są konieczne.

Ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wesołą do skrzyżowania z ul. Ciszewskiego

- docelowo należy wytyczyć ścieżki rowerowe wzdłuż całej długości obu stron tej ulicy, jednak póki to się nie stanie, należy naprawić istniejącą infrastrukturę:

- złagodzić i poszerzyć zakręt ścieżki po północnej stronie skrzyżowania z ul. Wesołą w taki sposób, by mogły się na nim mijać bez zatrzymywania ani przesadnego zwalniania jadące z naprzeciwka rowery. Należy przy tym uwzględnić fakt, że rowerzysta pochyla się na zakręcie i tym samym zajmuje większą powierzchnię niż gdy jedzie prosto.

- złagodzić i poszerzyć zakręt ścieżki po południowej stronie skrzyżowania z ul. Gandhi w taki sposób, by mogły się na nim mijać bez zatrzymywania ani przesadnego zwalniania jadące z naprzeciwka rowery. Należy przy tym uwzględnić fakt, że rowerzysta pochyla się na zakręcie i tym samym zajmuje większą powierzchnię niż gdy jedzie prosto.

- usunąć trawę spomiędzy kostek tworzących ścieżkę i ułożyć je na nowo by zlikwidować powstałe przez to szczeliny i nierówności bądź zastąpić całość asfaltową nawierzchnią.

- wytyczyć przejazdy rowerowe ze wszystkich czterech stron skrzyżowania Rosoła z Ciszewskiego aby rowerzysta, zmuszony do przejechania na drugą stronę ulicy poprzez zmianę strony przez ścieżkę (przed skrzyżowaniem znajduje się ona po zachodniej stronie, a za nim po wschodniej) mógł jak najszybciej pokonać skrzyżowanie.

Ul. Rosoła na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciszewskiego do skrzyżowania z Doliną Służewiecką:

- na całej długości tego odcinka należy uzupełnić ubytki w asfalcie wzdłuż krawędzi ścieżki od strony ul. Rosoła - na większości tego odcinka przekraczają one dopuszczalny 1cm głębokości, a miejscami są na tyle szerokie że uniemożliwiają wykorzystanie ścieżki zgodnie z przeznaczeniem jako dwukierunkowej. Proszę przy okazji o wyjaśnienie dlaczego po zgłoszeniu tych ubytków faksem do Zarządu Dróg Miejskich ponad rok temu do dziś nie zostały one naprawione (poza drobnym wyjątkiem, o którym poniżej) i poinformowanie mnie o wynikach tego dochodzenia.

- wymiana nawierzchni wjazdu na teren Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

- podniesienie w/w wjazdu do poziomu ścieżki tak, by rowerzyści jechali w poziomie, a samochody zmuszone były zwalniać przy przejeżdżaniu przez ścieżkę rowerową funkcjonującą równocześnie jako próg zwalniający.

- usunięcie resztek pojedynczych (a zatem niczego nie blokujących) żółtych słupków ustawionych na środku ścieżki po obu stronach w/w wjazdu i ewentualnie ustawienie nowych, uwzględniających trasę ruchu rowerzystów jadących w obie strony i nie utrudniających im tego.

- łagodne obniżenie krawężnika do poziomu asfaltu lub podniesienie asfaltu do poziomu ścieżki na całej szerokości przejazdu rowerowego przez ul. Chłapowskiego. Obecna sytuacja, w której na skrzyżowaniu dwukierunkowej ścieżki z ulicą na pochyłej prostej może się zmieścić tylko jeden rowerzysta naraz stwarza całkowicie niepotrzebne niebezpieczeństwo.

- ponowne uzupełnienie dziur po słupkach (które jako jedyne ze zgłoszonych rok temu problemów zostały prowizorycznie załatane) przy wjeździe na działki za skrzyżowaniem z ul. Chłapowskiego w związku z zapadnięciem się asfaltu użytego do ich wypełnienia.

- wyrównanie nawierzchni w miejscach gdzie korzenie drzew spowodowały powstanie garbów.

- wyrównanie nawierzchni w miejscach gdzie powstały dziury lub wklęsłości powodujące kałuże, szczególnie na odcinku ostatnich 100m przed Doliną Służewiecką.

Dolina Służewiecka

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Dolina Służewiecka od strony Fortu Służew na odcinku Rosoła - Nowoursynowska:

- należy bezzwłocznie wyrównać niedawno oczyszczone z zarośli ubytki i nierówności wzdłuż obu krawędzi ciągu tak by było na całej szerokości płaski, nie składał się zaś z dziur na pochyłej, bo coraz cieńszej warstwie asfaltu.

- konieczne jest też wypełnienie dziur po ciężarówkach montujących bilboardy niedaleko wejścia na działki pracownicze.

- ze względu na zniszczenia nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, rozjeżdżanie chodnika oraz bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów należy również uniemożliwić wjazd na trawnik i ciąg pieszo-rowerowy z ulicy Rosoła oraz Doliny Służewieckiej, co dzieje się nagminnie, szczególnie w godzinach szczytu i jest widoczne po wyżłobionych przez koła samochodowe koleinach w trawniku. Najprostszą metodą byłoby ustawienie słupków od przejścia dla pieszych przez ulicę Rosoła włącznie po przejście dla pieszych przez ulicę Dolina Służewiecka.

Skrzyżowanie ulic Dolina Służewiecka - Nowoursynowska

- należy wytyczyć przejazdy dla rowerzystów ze wszystkich czterech stron skrzyżowania w związku ze zmianą strony, po której prowadzony jest ciąg pieszo-rowerowy i tym samym koniecznością jak najszybszego przejechania na przeciwległy róg skrzyżowania.

- wydeptana i wyjeżdżona przez rowery ścieżki dowodzi konieczności wytyczenia asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego od północno - zachodniego rogu skrzyżowania do uliczki równoległej do Doliny Służewieckiej prowadzącej wzdłuż kościoła na północ.

- konieczne jest też obniżenie krawężnika w miejscu, gdzie uliczka ta łączy się z ul. Dolina Służewiecka, bowiem jak widać po wyjeżdżonym trawniku, skutecznie uniemożliwia on rowerzystom korzystanie z obecnej infrastruktury.

- chodnik na odcinku od w/w wjazdu do skrzyżowania z al. Wilanowską powinien zostać zakwalifikowany jako ciąg pieszo-rowerowy.

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Dolina Służewiecka od strony Potoku Służewieckiego na odcinku Nowoursynowska - al. Wilanowska:

- wypełnić rów w poprzek ścieżki znajdujący się przy pierwszym znaku ciągu pieszo-rowerowego od strony skrzyżowania Dolina - Nowoursynowska

- wylać na nowo zapadnięte, zarośnięte i nierówne krawędzie ciągu,

- uzupełnić wyrwę w asfalcie od strony potoku, ok. 50m za skrzyżowaniem Dolina - Nowoursynowska,

- usunąć wybrzuszenie asfaltu przed pomostem nad potokiem,

- wytyczyć odrębną asfaltową ścieżkę rowerową prowadzącą za przystankiem Dolina Służewiecka 01 od pomostu nad potokiem do skrzyżowania Dolina - Wilanowska i tym samym zlikwidować strefę kolizyjną powstałą poprzez niczym nie uzasadnione poprowadzenie ruchu rowerowego przez przystanek,

- wyznaczyć przejazdy dla rowerów przez al. Wilanowską oraz Dolinę Służewiecką ze wszystkich stron skrzyżowania

Al. Sikorskiego

Ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie ul. Sikorskiego na odcinku od al. Wilanowskiej do ul. Sobieskiego:

- wypełnić rów w poprzek ciągu znajdujący się przy skrzyżowaniu Sikorskiego-Wilanowska,

- wymienić asfalt wzdłuż krawędzi ciągu na całej długości wspomnianego odcinka w związku z jego zapadnięciem, podziurawieniem i zarastaniem wskutek nierówności,

- wyrównać nawierzchnię dookoła trzech studzienek przed punktem sprzedaży używanych samochodów w taki sposób, aby włazy znajdowały się na równi z asfaltem i on sam był równy,

- zamontować słupki wzdłuż wyjazdu z punktu sprzedaży używanych samochodów tak, aby uniemożliwiały nagminną jazdę samochodów po ścieżce i trawniku do drugiego punktu sprzedaży używanych samochodów, wjazd do którego znajduje się na al. Wilanowskiej. Obecna sytuacja skutkuje powstaniem zagrożenia kolizją z samochodem, którego pieszy i rowerzysta ma prawa nie spodziewać się na ciągu pieszo-rowerowym, oraz dewastacją trawników,

- wypełnić rów w poprzek ciągu znajdujący się przed ogrodzeniem punktu sprzedaży używanych samochodów,

- wypełnić rów w poprzek ciągu znajdujący się przy piątym drzewie przed wjazdem na teren myjni samochodowej,

- poprowadzić przejazdy pieszo-rowerowe na wybrzuszeniach przez wjazdy i wyjazdy do myjni i stacji benzynowej, likwidując przy tym znaki C-13a przed przejściami, które poważnie i bez uzasadnionej przyczyny (samochód wyłączający się z ruchu w celu zatankowania nie powinien mieć pierwszeństwa przed jadącym wyznaczoną dla niego drogą rowerzystą) utrudniają ruch tranzytowy rowerzystów,

- wyrównać nawierzchnię ciągu od przejścia dla pieszych przez wjazd na teren myjni samochodowej do przejścia dla pieszych przez wjazdy na stację benzynową i gazową w taki sposób, aby była pozioma i równa,

- wyrównać 2 włazy na odcinku od stacji benzynowej do przystanku Warneńska 01 tak, aby asfalt dookoła nich był płaski, a one same nie wystawały ponad asfalt,

- uzupełnić ubytek asfaltu w poprzek ciągu przy przystanku Warneńska 01,

- uzupełnić zapadnięcie asfaltu zamieniające się w kałużę podczas deszczu, za przystankiem Warneńska 01,

- naprawić nawierzchnię asfaltową w miejscach gdzie rośnie w niej trawa wskutek niepełnego jej uzupełnienia po montażu latarni pomiędzy przystankiem Warneńska 01 a przejściem dla pieszych przez wyjazd z posesji,

- poprowadzić przejazdy pieszo-rowerowe na wybrzuszeniach przez wjazd i wyjazd z posesji za przystankiem Warneńska 01, likwidując przy tym znaki C-13a przed przejściami, które poważnie utrudniają ruch tranzytowy rowerzystów,

- wyrównać 2 włazy znajdujące się ok. 20m i 40m za przejściem tak, aby asfalt dookoła nich był płaski, a one same nie wystawały ponad asfalt,

- uzupełnić dziurę na przejściu dla pieszych przez wjazd na teren Toru Stegny,

- poprowadzić przejazd pieszo-rowerowy na wybrzuszeniu przez wjazd i wyjazd na teren Toru Stegny, likwidując przy tym znaki C-13a przed przejściami, które poważnie utrudniają ruch tranzytowy rowerzystów,

- ustawić słupki uniemożliwiające wjazd samochodów przez trawnik na ciąg pieszo-rowerowy przed przejściem dla pieszych przez wjazd na teren Toru Stegny,

- wyrównać 4 włazy znajdujące się ok. 50 m, 70 m, 150 m i 280 m za przejściem tak, aby asfalt dookoła nich był płaski, a one same nie wystawały ponad asfalt,

- wyrównać 2 włazy znajdujące się ok. 200 m i 320 m za przejściem tak, aby asfalt dookoła nich był płaski, a one same nie były zapadnięte poniżej poziomu asfaltu,

- wypełnić asfaltem uskoki, wzdłuż których rośnie trawa, przed przystankiem Tor Stegny 03,

- wyrównać krawężniki i asfalt na przejazdach dla rowerów przez skrzyżowanie Sikorskiego/Sobieskiego tak, aby w żadnym miejscu nie przekraczały one dopuszczalnego 1cm uskoku

[...]

Ewelina Całka

Powiśle

1. Wymianę nawierzchni drogi dla rowerów na ul. Browarnej, Furmańskiej i Karowej na asfaltową

2. Wytyczenie kontrapasa dla rowerów pod prąd w ul. Oboźnej

3. Złagodzenie nachylenia ścieżki na ul. Browarnej na odcinku od ul. Zajęczej do ul. Oboźnej

4. Usunięcie zagrożenia w postaci krzaków zasłaniających widoczność na ścieżce rowerowej przy ul. Browarnej przy skrzyżowaniu z ul. Lipową

Kruczkowskiego

1. Wymianę nawierzchni drogi dla rowerów na ul. Kruczkowskiego na asfaltową

2. Usunięcie zagrożenia w postaci klombu z kwiatami stojącego tuż przy ścieżce na ul. Kruczkowskiego

Odyńca

1. Wytyczenie pasa dla rowerów w jezdni ul. Odyńca.

2. Montaż stojaka dla rowerów przy pasażu handlowym na ul. Odyńca przy skrzyżowaniu z ul. Wołoską.

[...]

Rafał Gardocki

Al. Niepodległości

1. Wybudowanie asfaltowej drogi dla rowerów w Al. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z  al. Wilanowską do skrzyżowania z ul. Batorego. Droga powinna być poprowadzona po zachodniej stronie jezdni Al. Niepodległości z uwagi na mniejszy ruch pieszych po tej stronie jezdni. Droga powinna być właściwie oznakowana znakami poziomymi i pionowymi, uniemożliwiać parkowanie na niej samochodów a także posiadać wyraźnie oznakowane przejazdy rowerowe.

Ww. droga dla rowerów umożliwiłaby połączenie istniejącej infrastruktury rowerowej na Ursynowie z parkiem Pola Mokotowskie. Tym samym powstać mogłaby zwarta infrastruktura rowerowa, łącząca Ursynów z Ochotą co ułatwiłoby, przejazd rowerem między tymi dzielnicami. Jednocześnie rowerzyści nie musieliby ryzykować własnego bezpieczeństwa jadąc po bardzo ruchliwej na tym odcinku jezdni.

2. Połączenie ww. drogi rowerowej z istniejącą na Ursynowie infrastrukturą rowerową ciągiem pieszo rowerowym z oznakowanym przejazdem rowerowym przez ul. Puławską i al. Lotników, oraz przez Al. Wilanowską. Utworzone przejazdy powinny mieć obniżone krawężniki, w stosunku do istniejących obecnie.

Kazimierzowska

1. Wytyczenie pasów dla rowerów w obrębie jezdni w ciągu ulic Wielicka - Krasickiego - Kazimierzowska od skrzyżowania z Al. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Narbutta. Pasy powinny być wyznaczone w obu kierunkach na ww. ulicach.

2. Wytyczenie pasa dla rowerów na ul. Kazimierzowskiej od ul. Rakowieckiej do ul. Narbutta.

3. Wytyczenie kontrapasa dla rowerów pod prąd na ul. Kazimierzowskiej od ul. Narbutta do ul. Rakowieckiej.

[...]

Szymon Kurzacz

Starzyńskiego

1. wybudowanie drogi dla rowerów na ul. Starzyńskiego na odcinku od ul. Namysłowskiej do ul. Odrowąża

2. wymianę nawierzchni drogi dla rowerów na ul. Starzyńskiego z płyt chodnikowych na asfaltową

Most Gdański

1. wybudowanie łącznika istniejących dróg dla rowerów wzdłuż ul. Słonimskiego na odcinku od Mostu Gdańskiego do dworca PKP Warszawa Gdańska

2. namalowanie zatartego oznakowania poziomego i uzupełnienie oznakowania pionowego na drodze rowerowej na Moście Gdańskim

Górczewska

1. namalowanie zatartego oznakowania poziomego drogi rowerowej na ul. Górczewskiej na całej długości

2. usunięcie zagrożenia w postaci krzaka zasłaniającego widoczność na ul. Górczewskiej przy parku Moczydło oraz skorygowanie przebiegu drogi dla rowerów w tymże miejscu ponieważ po usunięciu krzaka pozostanie ostra i niepotrzebna szykana na drodze rowerowej

3. wyrównanie poziomu studzienek kanalizacyjnych na drodze rowerowej przy ul. Górczewskiej między ul. Deotymy i ul. Ciołka

[...]

Maciej Różański

Sobieskiego

- Wymianę nawierzchni drogi dla rowerów po wschodniej stronie ul. Sobieskiego na asfaltową, z jednoczesnym poszerzeniem jej do 2,0m stosownie do wymogów obowiązujących w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawienie wygrodzeń uniemożliwiających nielegalne parkowanie na ścieżce na ul. Sobieskiego przy ul. Kostrzewskiego, ul. Św. Bonifacego

- Ustawienie barierek separujących ścieżkę na przystanku Dolna 01, Kostrzewskiego 02, Tor Stegny 01 i 02, Mangalia 01 i 02, Czarnomorska 01 i 02, Św. Bonifacego 01 i 02

- Zlikwidowanie nielegalnego bazaru w okolicach przystanku Dolna 01, który zajmuje chodnik, przez co piesi chodzą po ścieżce rowerowej i dochodzi do kolizji z udziałem rowerzystów i pieszych.

Pole Mokotowskie

- Wybudowanie łącznika istniejącej drogi dla rowerów przy ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Rostafińskich do ścieżki rowerowej biegnącej na Polu Mokotowskim w okolicach jeziorka.

[...]

Roman Czarnota-Bojarski

Parkingi przy stacjach

- Zorganizowanie strzeżonych parkingów dla rowerów przy stacjach metra, stacjach kolejowych i pętlach autobusowych co umożliwi stosowanie tak zwanego transportu kombinowanego.

Grójecka

- Wyznaczenie przejazdów drogi rowerowej na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej, Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. co umożliwi powiązanie dróg rowerowych na w/w ulicach

- Wybudowanie drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej od ul. Opaczewskiej do ul. Bitwy Warszawskiej 1920r

[...]

Aleksander Buczyński

Wawrzyszew

1. Wykonanie w rejonie zespołu przystankowego ASPEKT krótkich odcinków ścieżek rowerowych umożliwiających wjazd z ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Broniewskiego w ulice lokalne - Aspekt i Wolumen - w których dalej ruch rowerów mógłby się odbywać na zasadach ogólnych w jezdni. Obecnie ciąg pieszo-rowerowy kończy się ślepo na przystanku tramwajowym ASPEKT 04, co prowokuje chaos i niebezpieczne sytuacje.

2. Wytyczenie w rejonie ww. przystanków przejazdu dla rowerów przez ul. Wólczyńską obok istniejącego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

3. Oznakowanie drogi dla rowerów na części szerokiego (4 m) asfaltowego chodniku po wschodniej stronie ul. Sokratesa wraz z niezbędnymi przejazdami dla rowerów przez ulice Wergiliusza, Tołstoja, Petofiego, Wólczyńską oraz Sokratesa. Istniejąca droga dla rowerów po zachodniej stronie ul. Sokratesa jest trudno dostępna dla mieszkańców osiedla, ze względu na duże natężenie i szybkość ruchu samochodowego na ulicy, a wykorzystanie jej w celu np. dojazdu do ul. Kasprowicza mija się z celem, gdyż wymaga dwukrotnego pokonania ruchliwej i niebezpiecznej jezdni ul. Sokratesa.

Skrzyżowanie Broniewskiego i Reymonta

1. Oznakowanie dodatkowych przejazdów dla rowerów po południowej i zachodniej stronie skrzyżowania, tak by umożliwić bezpośredni wjazd ze ul. Reymonta w ciąg pieszo-rowerowy na przedłużeniu ul. Broniewskiego, bez niepotrzebnego krzyżowania z ruchem samochodowym skręcającym z ul. Broniewskiego w prawo.

2. Wygrodzenie słupkami chodnika i drogi dla rowerów przed pawilonami po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania oraz uszczelnienie wygrodzeń po północnej stronie ul. Broniewskiego, by zapobiec nielegalnemu parkowaniu i jeżdżeniu po drogach rowerowych.

3. Weryfikację programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu pod kątem średniego i maksymalnego czasu oczekiwania na zielone światło przez pieszych i rowerzystów, a w szczególności rezygnację z awaryjnego i niefunkcjonalnego systemu wzbudzania sygnalizacji przyciskami.

[...]