Nowy odcinek (zaznaczony na niebiesko) przedłuża istniejący ciąg pieszo-rowerowy. Mapa (źródło: www.zabki.pl/rewitalizacja/rewitalizacji-aktualnosci/lokalny-program-rewitalizacji-uchwalony) pokazuje jego położenie na tle lokalnej sieci ząbkowskich ulic. Powiązanie z aleją Piłsudskiego jest dopiero planowane. Wygodny wyjazd do Warszawy na południe - w kierunku Żołnierskiej - powstanie po wybudowaniu wiaduktu drogowego.