Nawierzchnia chodnika z płytek żółtych z wypustkami przy przejściach dla pieszych wyznaczonych na jezdniach ma pochylenie podłużne przekraczające dopuszczalne dla chodnika, które zgodnie z §45 ust. 1 Rozporządzenia nie powinno przekraczać 6%. Pomierzone na północnym wlocie skrzyżowania Powstańców/Maczka pochylenie wynosi ponad 10%. Problem dotyczy w zasadzie wszystkich przejść dla pieszych na nowo rozbudowanej ul. Powstańców. Zagraża to pieszym poślizgnięciem, upadkiem lub dostaniem się pod pojazd na jezdni.