Przejście dla pieszych z miejscem parkingowym na prywatnym terenie (po wschodniej stronie ul. Mazowieckiej). Występuje tu bezpośrednie zagrożenie najechania na pieszych na przejściu, z kierunku, z którego nie mogą się tego spodziewać. Stanowisko postojowe zlokalizowano w miejscu, gdzie parkowanie jest niezgodne z przepisami.