Dochodzi do zawężenia dwukierunkowej ścieżki rowerowej do szerokości 1,90 m z jednoczesnym wykonaniem niebezpiecznego pochylenia na styku zjazdu z jezdnią (przy aptece – nr 29A). W przypadku najechania przez rowerzystę na ten fragment nawierzchni może dojść do czołowego zderzenia z pojazdem na jezdni.