Szerokość użytkowa chodnika wynosi 110 cm. Miejscowo występują zawężenia do 81 cm z powodu usytuowanej w chodniku latarni. Jest to kolejna niezgodność z rozporządzeniem. Zgodnie z §44 ust. 4 chodnik przylegający do drogi dla rowerów powinien mieć co najmniej 1,5 m. Zwężenie spowodowane zostało zbudowaniem zatoki do parkowania równoległego, niezgodnie z projektem budowlanym i projektem stałej organizacji ruchu.