Fragment jezdni łączącej jezdnię poczną z jezdnią główną ul. Powstańców wykonano niezgodnie z projektem budowlanym. Dodatkowy wyjazd generuje dodatkowe relacje kolizyjne. Na plus należy odnotować nietypowe dla tego projektu wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na przecięciu ścieżki i jezdni zbudowanej z kostki betonowej. Jest to rozwiązanie prawidłowe. Zachowano ciągłość nawierzchni ciągu dla rowerów, które mają tu pierwszeństwo pomimo braku formalnego przejazdu. Podkreślono to pomalowaniem ścieżki na czerwono. To wszystko jest niezbędne, by zwracać uwagę kierowców, że wyjeżdżając ze strefy zamieszkania włączają się do ruchu i muszą ustępować pierwszeństwa. Przydałoby się jeszcze wyeliminowanie krawężników zamontowanych w poprzek ścieżki.