Poważny problem: próg zwalniający w jezdni bocznej znacznie utrudnia poruszanie się na wózkach inwalidzkich z uwagi na lokalne obniżenie między progiem zwalniającym a krawężnikiem. Przed progiem powinna znaleźć się kratka kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnię.