Nieprawidłowe dowiązanie wysokościowe chodników do przyległych istniejących placów i chodników poprzez zastosowanie krawężnika. §45 ust. 3 rozporządzenia mówi, że Liczba stopni w biegu schodów nie może być mniejsza niż 3 i nie większa niż 13; dopuszcza się 17 stopni w schodach jednobiegowych. Przedstawiona wada dotyczy wielu miejsc na całym przebudowanym odcinku ulicy. Zastosowanie jednego stopnia, szczególnie o różnej wysokości w różnych miejscach, jest rozwiązaniem niewygodnym i niebezpiecznym dla pieszych. Ponadto brakuje ograniczników parkowania na miejscach postojowych, czego wynikiem jest zmniejszenie szerokości użytkowej i tak wąskiego chodnika.