Zawężenie chodnika przyległego do jezdni przy usługach stomatologicznych „Księżopolscy” (skrzyżowanie Powstańców / Malczewskiego) do 70 cm przy słupie energetycznym. Z drugiej strony słupa do krawędzi jezdni jest 95 cm. Osoba na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym się tutaj nie przeciśnie. Dlatego §44 ust. 2 rozporządzenia wskazuje, że Szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż 2,0 m, a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,25 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych.