Za to pas środkowy ul. Powstańców przeznaczony dla lewoskrętów nie posiada jednoznacznego oznakowania poziomego oraz pionowego. W miejscach nieprzeznaczonych na lewoskręty występują odcinki bez oznakowania, wprowadzające kierowców w błąd np. co do możliwości postoju na nim lub wykorzystania jako drugiego pasa do jazdy na wprost (tylko dla którego kierunku?), co umożliwia m.in. niebezpieczne wyprzedzanie.