W podstawowej wersji projektu przewidziano wykonanie chodników i ścieżki rowerowej z kostki betonowej. Na szczególną uwagę zasługuje więc zmiana polegająca na zastosowaniu warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego. Jest to rozwiązanie lepsze po warunkiem zastosowania odpowiedniej zamiennej konstrukcji. W projekcie przewidziano półmetrową opaskę między ścieżką a jezdnią. Podczas budowy nie wykonano jednak tego elementu. Wymaganą separację konstrukcyjną drogi dla rowerów od jezdni zapewnia tylko krawężnik. W żaden wyraźny sposób nie rozdzielono części pieszej i rowerowej. Między nimi jest tylko obrzeże zamontowane 1 cm poniżej nawierzchni. Nie ma żadnej wyczuwalnej różnicy wysokości między ścieżką a chodnikiem.