Postanowiono także odsunąć wszystkie przejścia i przejazdy przez ulice poprzeczne od jezdni głównej, tak aby pojazdy oczekujące na możliwość wyjechania z drogi podporządkowanej nie blokowały swobody poruszania się pieszych i rowerzystów.