Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby kierowcy porzucali samochody nie tylko na pasie dzielącym, ale i na trawnikach zbyt blisko pasów ...