Jeśli brakuje miejsca na pas zieleni, oddzielenie może być zrealizowane np. trapezowym krawężnikiem (trasa Świętokrzyska w Warszawie).