Brak oznakowania pionowego przed przejściem dla pieszych – wyjazd z ul. Dzikiej. Niefunkcjonalne odsunięcie przejścia dla pieszych od skrzyżowania.