Brak fragmentu chodnika naprzeciwko kościoła przy inwestycji deweloperskiej. Rozwiązanie niezgodne z projektem budowlanym i projektem stałej organizacji ruchu, który zapewniał chodniki z obydwu stron ulicy. Oznakowanie pionowe C-13 i C-16 nieprawidłowe . Możliwe blokowanie ciągu przeznaczonego dla ruchu rowerowego przez pieszych oczekujących przed przejściem.