Przejście dla pieszych po wschodniej stronie ul. Kopernika. Zlokalizowana w chodniku latarnia oraz podpora znaku. Rozwiązanie szczególnie niebezpieczne dla osób niedowidzących lub niewidomych. Ograniczenie przekroju użytecznego chodnika. Możliwość kolizji pieszych z tymi obiektami oraz ryzyko niespodziewanego wejścia pieszych na część przeznaczoną dla ruchu rowerowego. Latarnie i znaki pionowe mogły być usytuowane poza chodnikiem, zwłaszcza w tej lokalizacji (szeroki, niezagospodarowany pas drogowy).