Miejsca postojowe na prywatnej nieruchomości (nr 25) są częściowo wyznaczone na terenie pasa drogowego. Istnieje niebezpieczeństwo ograniczenia przekroju i tak wąskiego chodnika (2,0 m) przy parkowaniu samochodów poza linią ciągłą równoległą do chodnika. Występuje niezgodność z projektem budowlanym w tym zakresie. Brak przewidzianego w projekcie trawnika między ścieżką rowerową a jezdnią.