Między ścieżką rowerową a przyległym terenem występuje uskok, co rodzi niebezpieczeństwo wypadku w przypadku wyjechania poza ścieżkę rowerową (np. w celu ominięcia pieszych, którzy mogą tu niespodziewanie wejść na część przeznaczoną dla rowerów). Skrzynka elektryczna stoi na chodniku przy przejściu dla pieszych, co grozi przewróceniem się pieszych o tą przeszkodę. Możliwe było zlokalizowanie skrzynki w przestrzeni poza chodnikiem, w miejscu usytuowania podpory znaku.