Czy rowery mają tablice rejestracyjne?

Z daleka widać tabliczkę w miejscu, gdzie jednoślady spalinowe mają zwykle numer rejestracyjny.

Żółte tło może sugerować spotkanie z zabytkowym rowerem.

Z bliższej odległości okazuje się, że jest to przypomnienie dla kierowców o obowiązku zachowania minimalnego odstępu podczas wyprzedzania rowerzysty oraz podziękowanie zadowolonego cyklisty. Ten sympatyczny rysunek wykonała Anna Ziętkiewicz, graficzka z Poznania, pomysł wykorzystał Urząd Miejski w Gdańsku, a morski wiatr przywiał emblemat na Mazowsze.

W Warszawie na rowerach

Zachowanie bezpiecznej odległości przy wyprzedzaniu rowerzysty na pasach ruchu o typowej szerokości 3,0-3,5 m wymaga zjechania przynajmniej dwoma kołami na sąsiedni pas.

Jeżeli rowerzysta nie może jechać przy prawej krawędzi jezdni - np. ze względu na buspas bez dopuszczonego ruchu rowerów [zobacz >>>] - minimalna odległość obowiązuje zarówno przy wyprzedzaniu z lewej jak i z prawej strony.

Jeśli brak warunków do wyprzedzania - np. gdy sąsiedni pas jest zajęty - należy zdjąć nogę z gazu i poczekać na sprzyjające warunki.

W Gdańsku na ulicach

W Gdańsku takie tabliczki są umieszczone w formie znaku drogowego w 107 miejscach widocznych dla kierowców - tam, gdzie ruch spory, a brak wydzielonej drogi dla rowerów (zdjęcie z materiałów prasowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku).

Remigiusz Kitliński, gdański oficer rowerowy, przedstawił znak szerszej publiczności we wrześniu podczas Kongresu Mobilności Aktywnej. Czy podobne akcje informacyjne będziemy mogli zobaczyć w całej Polsce?

Warto wiedzieć

- Art. 24. ust. 2. ustawy prawo o ruchu drogowym mówi Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

- Nieprawidłowe wyprzedzanie przez kierowców jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków z udziałem rowerzystów - dziewięć razy częstszą niż brak oświetlenia u rowerzysty! [zobacz >>>]