UD-III-WOS-0057-17-1200/07

Warszawa, 13 czerwca 2007 r.

Do: Pani Ilona Soja - Kozłowska
Przewodnicząca Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany

W odpowiedzi na stanowisko Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii [zobacz >>>], Zarząd dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że przewiduje następujący sposób realizacji postulatów Komisji:

Ad 1) Wykonanie aktualnej dokumentacji dotyczącej ścieżek rowerowych w Dzielnicy:

Wydział Ochrony Środowiska przygotuje ankietę dotyczącą potrzeb budowy ścieżek rowerowych. Ankieta będzie dostępna w Urzędzie Dzielnicy, na stronie internetowej Urzędu oraz na stronie internetowej (do uzgodnienia) jednej z organizacji zajmującej się ruchem rowerowym na terenie Warszawy.

• w Wydziale Ochrony Środowiska znajduje się dokumentacja projektowa oraz operaty kolaudacyjne, wykonanych przez Dzielnice Bielany, ścieżek rowerowych oraz aktualna schematyczna mapka ścieżek rowerowych na terenie dzielnicy Bielany. Wobec braku środków finansowych, przewidzianych w br., zostanie zgłoszona propozycja zwiększenia budżetu, Po przyjęciu poprawki, inwentaryzacja ścieżek rowerowych zostanie zlecona.

• przy projektowaniu nowych ścieżek rowerowych zostanie uwzględniony postulat takiego opracowania przebiegu tras rowerowych, aby stanowiły zintegrowane połączenie sieci dróg rowerowych.

Ad 2) Przy projektowaniu i wykonywaniu ścieżek rowerowych zostanie uwzględniona "Lista uciążliwości i błędów na ścieżkach rowerowych" [zobacz >>>]. W 2006 roku została wykonana dokumentacja modernizacji ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Podczaszyńskiego i ul. Perzyńskiego. Dokumentacja zawiera opracowanie przebudowy ścieżki rowerowej zgodnie z poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ww. listy. Błędy wymienione w p. 1, 2, zgodnie z kompetencjami, zostaną przekazane do Zarządu Dróg Miejskich. Pozycja 16 i 22 - "esowaty" przebieg ścieżki rowerowej wynika z konieczności ominięcia infrastruktury podziemnej.

(16) [Czyżby chodziło o organiczną infrastrukturę zasilającą drzewa? przyp. red.]

(22)

Pozostałe pozycje - nastąpi korekta w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich i Inżynierem Ruchu m. st. Warszawy, którzy zatwierdzają projekty drogowe i stałej organizacji ruchu.

Ad 3) Ścieżki rowerowe przebiegające przez osiedla muszą, ze względu na towarzyszącą im infrastrukturę naziemną i podziemną, wchodzić w kolizję z różnymi urządzeniami. Jedynie trasy rowerowe przebiegające poza osiedlami można poprowadzić tak, aby uniknąć skrzyżowania ich z ciągami pieszymi. Np. trasa rowerowa prowadząca od ul. Conrada do polany Opaleń w Puszczy Kampinoskiej omija ruchliwe ulice i ciągi piesze.

Ad 4) Istniejące na terenie Bielan ścieżki rowerowe zostały zaprojektowane w latach ubiegłych, kiedy nie było możliwe uzgodnienia przebiegu dróg rowerowych, łącznie z ruchem samochodowym, w Zarządzie Dróg Miejskich, a także Inżynier Ruchu nie uzgadniał takiej organizacji ruchu. Wydział Ochrony Środowiska skierował w b.r. do Wydziału Infrastruktury (zajmującego się stałą organizacją ruchu na ulicach będących w zarządzie dzielnicy) zapytanie dotyczące włączenia ruchu rowerowego w ulice jednokierunkowe: Nałkowskiej, Staffa, Kleczewskiej i Płatniczej. Odpowiedz była negatywna (kopia odpowiedzi w załączeniu).

Ad 5) Zjazdy na ulice ścieżek rowerowych, tam gdzie jest skrzyżowanie ścieżki rowerowej z jezdnia i gdzie są niebezpieczne uskoki, zostaną zmodernizowane. Najwięcej błędów wykonawczych posiada ścieżka rowerowa wzdłuż ulic: Perzyńskiego i Podczaszyńskiego, ale Wydział Ochrony Środowiska planuje jej modernizacje wg istniejącej dokumentacji.

Ad 6) Zaprojektowanie ścieżek rowerowych prowadzących do linii metra będzie możliwe po zakończeniu budowy metra i ustaleniu rzędnych. [Ciekawe, że prywatny deweloper potrafi zaprojektować spore osiedle mieszkaniowe obok linii metra na podstawie planów, a samorządowi fachowcy muszą czekać z projektowaniem ścieżki rowerowej do czasu, gdy na jej miejscu posadzone zostaną np. krzewy. przyp. red.]

Ad 7) Ścieżki rowerowe wybudowane przez dzielnice Bielany, a przebiegające w pasie dróg podlegających pod Zarząd Dróg Miejskich, po zakończeniu realizacji są jemu przekazywane do dalszej konserwacji. Ścieżki rowerowe znajdujące się na pozostałych terenach są konserwowane przez Dzielnicę Bielany. Wygrodzenia w miejscach nielegalnego parkowania wymagają wykonania projektu stałej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Zarządzie Dróg Miejskich (lub w Wydziale Infrastruktury) oraz przez Inżyniera Ruchu. Wygrodzenia są demontowane przez niezdyscyplinowanych właścicieli samochodów. [Czy to znaczy, że wykonaniem projektu organizacji ruchu ma się zająć Rada dzielnicy? Czy że wygodzenia nie będą stawiane, bo i tak je ktoś zdemontuje? - przyp. red.]

Kacper Pietrusiński

Z-ca burmistrza dzielnicy Bielany

[wytłuszczenia i przypisy od redakcji]