GDDKiA udostępnia nowy raport o wypadkach i kolizjach rowerowych

Kraków, dnia 19.04.2012 r.

GDDKiA-DSWSK-4/4117/BRR/20/2012

Wg rozdzielnika.

Dotyczy: zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Infrastruktura rowerowa na stronie GDDKiA opublikowany został drugi ogólnopolski raport Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w latach 2008-2011, stanowiący analizę dostępnych danych o wypadkach i kolizjach z udziałem rowerzystów oraz trendów w tym zakresie. Raport można pobrać ze strony:

www.gddkia.gov.pl/932/infrastruktura-rowerowa

Mamy nadzieję, że opracowanie będzie pomocne w Państwa działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego.

Ewentualne uwagi i uzupełnienia prosimy przesyłać na adres tkopta@gddkia.gov.pl.

Naczelnik Wydziału Studiów – Kraków
mgr inż. Grzegorz Obara

Sprawę prowadzi: dr inż. Tadeusz Kopta.

Streszczenie

W roku 2011 w Polsce po raz pierwszy od lat wzrosła liczba wypadków drogowych w porównaniu z rokiem poprzednim – także tych z udziałem rowerzystów. Wzrost liczby wypadków i ich ofiar odnotowano w 2011 roku również w sąsiednich Niemczech. Przyczyną tego jest przede wszystkim znacznie lepsza pogoda: wyjątkowo ciepła zima i niemal zupełny brak opadów jesienią. Przykładowo w styczniu 2010 r. średnia temperatura powietrza w Polsce wynosiła -7,0 C, a w styczniu 2011 aż -0,6 C.

Wypadki z udziałem rowerzystów stanowiły w 2011 12% ogółu wypadków, a zabici rowerzyści – 7,5% ogółu zabitych na drogach. Łącznie w 2011 r. w 4654 wypadkach zginęło 314 rowerzystów, a 4142 zostało rannych, co oznacza wzrost liczby zabitych o 12% względem 2010 r. Największy wzrost nastąpił w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku 2011 r., w których liczba zabitych w wypadkach z udziałem rowerzystów była wyższa o 86% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

21 maja 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2011 r. nr 92 poz. 530), porządkująca przepisy dotyczące rowerzystów - między innymi zapewniając zgodność ustawy z Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym (Dz.U. z 1988 r. nr 5 poz. 40 i 44) w tym zakresie. Od tego dnia do 30 września 2011 r. liczba zabitych w wypadkach z udziałem rowerzystów zmalała w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego o 8%. Nie potwierdza to doniesień niektórych mediów o niekorzystnym wpływie nowelizacji na bezpieczeństwo rowerzystów. Największy wzrost liczby wypadków miał miejsce w miesiącach przed nowelizacją, co ma związek z ciepłą i suchą zimą w 2011 roku.

Większość zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów to zderzenia boczne z samochodem osobowym, spowodowane nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu (równie często przez kierowcę jak przez rowerzystę), mające miejsce w świetle dziennym, przy dobrych warunkach atmosferycznych i zachowaniu trzeźwości przez uczestników. Istotnymi problemami są także: nieprawidłowe wyprzedzanie przez kierowców oraz nieprawidłowe skręcanie przez rowerzystów (prawdopodobnie w lewo) na nieprzystosowanych do tego drogach.

Zdarzenia i tendencje dla roku 2011 są ukazane na tle zdarzeń z ostatnich czterech lat (2008-2011). Opracowanie jest kontynuacją podobnego studium, odnoszącego się do wypadków i kolizji z lat 2006-2008 [zobacz >>>]. Porównując dane zaobserwowano stabilny wieloletni trend zwiększania się liczby zdarzeń z udziałem rowerzystów w dużych miastach, wynikający z rosnącej popularności roweru w tych obszarach.

Pobierz opracowanie

www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/zdarzenia_rowerowe_2008_2011.pdf