Przy Powstańców Warszawy ciąg pieszo-rowerowy rozwidla się, żeby zrobić osobny przejazd i przejście. Droga dla rowerów jest węższa niż przejazd. Zjeżdżając z przejazdu można nie trafić w drogę dla rowerów. Jak być powinno? Ciąg pieszo-rowerowy nie powinien się rozwidlać tylko prowadzić prosto przez przejazd rowerowy. Piesi mają prawo korzystać z przejazdu, zresztą i tak będą. 220 m dalej droga dla rowerów na razie się kończy.