Informacja ZDM

Warszawa, 2006.12.15.

Zgodnie z wyborem przez ZM planowanych "priorytetowych" ścieżek rowerowych na 2007 r, informuję iż Wydział Inwestycji ZDM przygotowuje przetargi na dokumentację techniczną dla następujących ciągów:

- Al. Jana Pawła II odc. Al. Solidarności - Rondo ONZ

- ciąg Górczewska - Leszno

- ciąg Prosta - Świetokrzyska

- Anielewicza odc. Andersa - Okopowa.

Przetargi zostaną "uruchomione" po uchwaleniu przez Radę Miasta budżetu na rok 2007.

Temat ciągu Okopowej - Towarowej w chwili obecnej nie został podjęty ze względu na kolizję z planowaną budową wiaduktów w ul. Towarowej.

Pozdrawiam

Daniel Gajewski
ZDM Wydział Badań Ruchu i Rozwoju Dróg

Uwagi ZM

Warszawa, 2006.12.21.

W nawiązaniu do informacji z 15 grudnia br. o przetargach na dokumentację techniczną ścieżek rowerowych przygotowywanych przez Wydział Inwestycji ZDM, zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zakresu planowanych przetargów o ul. Okopową na odcinkach Leszno - Anielewicza (0,7 km) oraz Niska - rondo Radosława (0,6 km).

Ze względu na niewielką długość ww. odcinków, ich projekty można połączyć z projektem ciągu Górczewska - Leszno, również dość krótkiego w porównaniu do innych zaproponowanych.

Są to odcinki nie kolidujące z wiaduktami w ul. Towarowej, a jednocześnie pozwalające powiązać istniejące drogi dla rowerów w ulicach Popiełuszki, Słomińskiego, Okopowej (odcinek na wysokości C.H. Klif) oraz projektowane w ul. Leszno i Anielewicza. Zwracamy uwagę, że w przypadku pozostawienia zakresu projektów w kształcie zaproponowanym przez ZDM, ścieżki w ulicach Leszno i Anielewicza będą kończyć się ślepo, co ograniczy ich użyteczność.

Prosimy również o informację, czemu zrezygnowano z przetargu na dokumentację techniczną dla piątego z wytypowanych odcinków - ul. Czerniakowskiej.

Z poważaniem,
Aleksander Buczyński