ZDM/DZWD/0717/33/07

Dot. Oznakowania dróg rowerowych znakiem P-23

W odpowiedzi na Państwa pismo nr ROW-07-0008-01 [zobacz >>>] Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą wymiarów znaku P-23 wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, w wielu miejscach wystąpiły "podwójne" znakowania.

[zdjęcie od redakcji]

W miesiącach kwiecień-czerwiec 2007r zostaną odnowione znaki poziome na ścieżkach rowerowych zlokalizowanych w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m. st.Warszawy.

W trakcie prowadzonych odnów zostaną zlikwidowane "stare" oznakowania, poprzez zamalowanie na nawierzchniach asfaltowych czarną farbą. Na nawierzchniach z kostki betonowej zostanie podjęta próba ich likwidacji poprzez wytarcie istniejącego oznakowania.

Gdyby podjęta próba nie przyniosła oczekiwanego efektu rozważymy inną metodę likwidacji zbędnego oznakowania, bądź znak P-23 umieszczony zostanie w innym miejscu.

Grażyna Lendzion
p.o. Naczelnik Wydziału Dróg

Do wiadomości

1. Pan Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego, Warszawa, ul. Górskiego 7.

2. Pan Janusz Galas, Inżynier Ruchu m. st. Warszawy, ul. Solec 48, Warszawa.

Patrz również

[zobacz >>>]