Warszawa, 2004.12.30

Do: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Dotyczy: uzupełnień systemu rowerowego (w nawiązaniu do pisma DIWI/P/728/04 oraz notatki służbowej DTBR/490/04)

Szanowni Państwo!

Prosimy o informację na temat stanu prac nad uzupełnieniami systemu rowerowego zaproponowanymi we wrześniu 2004 r.

Według uzyskanej na forum internetowym Zarządu Dróg Miejskich informacji, potwierdzonej telefonicznie w dniu 23 listopada br., jak dotąd nie udało się nawet wyłonić projektanta w przetargu na wykonanie projektów technicznych odcinków dróg rowerowych zaproponowanych na jesieni 2003 r. przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze we współpracy z Biurem Drogownictwa Urzędu Miasta. Tymczasem te drobne inwestycje mogłyby w znaczącym stopniu usprawnić warszawski system dróg dla rowerów poprzez połączenie obecnie nie wykorzystywanych krótkich odcinków ścieżek w dłuższe ciągi. Według ustaleń z początku marca 2004 r. zarezerwowano na ten cel 500 tys. zł, a ww. odcinki miały być nie tylko zaprojektowane, ale również zrealizowane w 2004 r.

Zależy nam na tym, by ta kompromitująca sytuacja nie powtórzyła się w roku 2005. Dlatego wnosimy o natychmiastowe rozpoczęcie przygotowań do zaprojektowania kolejnych odcinków dróg dla rowerów, uzgodnionych na spotkaniu w Zarządzie Dróg Miejskich w dniu 7 września 2004 r. i zapisanych w notatce służbowej DTBR/490/04, tak by możliwe było zrealizowanie w 2005 r. zarówno inwestycji zaległych jak i nowych. Fundusze przeznaczone na inwestycje rowerowe w 2005 r. powinny być powiększone o niewykorzystane w minionym roku 500 tys. zł.

W razie niejasności co do możliwości lub szczegółów realizacji poszczególnych odcinków, prosimy o kontakt z Krzysztofem Rytlem lub Wojciechem Szymalskim pod numerem telefonu 621 77 77. Chętnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości podczas wizji lokalnych.

Z poważaniem,

Aleksander Buczyński
wiceprezes