Stanowisko organizacji ekologicznych w sprawie projektowanych tymczasowych zjazdów z Mostu Świętokrzyskiego po stronie praskiej

Organizacje ekologiczne od początku były przeciwne budowie tak zwanej Trasy Świętokrzyskiej. Nadal uważamy, że spowoduje ona wzrost ruchu samochodowego w centrum miasta i będzie gwoździem do trumny i tak już zakorkowanej ulicy Świętokrzyskiej. Nie rozwiąże żadnego problemu komunikacyjnego miasta, a tylko je pogłębi.

Ponieważ jednak budowa mostu Świętokrzyskiego jest mocno zaawansowana, nie kwestionujemy potrzeby budowy zjazdów z tego mostu.

Projektanci zjazdów z mostu po stronie praskiej uwzględnili jedynie potrzeby komunikacyjne, całkowicie ignorując wymagania ochrony przyrody. Projekt przewiduje wycięcie ponad 100 drzew i zniszczenie znacznej części chronionego ekosystemu łęgowego. Jest to spowodowane wygięciem ulicy Wybrzeże Szczecińskie szerokim łukiem wokół obecnego skrzyżowania, który wkracza w tereny przyrodniczo cenne. Rozwiązanie to wynika jedynie z wymagań komunikacyjnych, które w obszarze chronionego krajobrazu nie powinny stać ponad względami ochrony przyrody.

Uważamy, że są możliwe inne rozwiązania, szanujące chroniony układ przyrodniczy, a jednocześnie spełniające wymagania komunikacyjne.

Dla ochrony drzew ekosystemu łęgowego, konieczne jest przesunięcie ulicy Wybrzeże Szczecińskie o co najmniej 40 metrów w stronę Wisły, w stosunku do przebiegu według obecnego projektu.

Ponieważ działanie takie spowoduje skrócenie pasów dla samochodów które zjechały z mostu, oczekujących na wjazd na skrzyżowanie, możliwe są następujące rozwiązania:

1. Likwidacja skrętu w lewo - 4 pasy ruchu proponujemy rozdysponować następująco: dwa pasy do jazdy na wprost i dwa pasy do skrętu w prawo. Pojazdy, które miały skręcić w lewo mogą pojechać do skrzyżowania z dawną ulica Sokolą, skręcić w prawo, a następnie znowu w prawo w Wybrzeże Szczecińskie. Rozwiązanie to ma tę zaletę, ża usuwa lewoskręty, które zawsze sprawiają najwięcej problemów na skrzyżowaniu.

2. Poszerzenie projektowanej ulicy od prawej strony o dwa pasy ruchu - 2 pasy do skrętu w lewo, 2 pasy do jazdy na wprost i 2 pasy do skrętu w prawo.

3. Odsunięcie osi jezdni wjeżdżającej na most o 3 metry na północ. Poszerzenie jezdni zjeżdżającej z mostu o jeden pas w lewo i jeden pas w prawo - 2 pasy do skrętu w lewo, 2 pasy do jazdy na wprost i 2 pasy do skrętu w prawo.

4. Budowa kładki z mostu po której będzie poprowadzony chodnik i ścieżka rowerowa. Uzyskane miejsce na moście można przeznaczyć na dodatkowy pas ruchu.

Trzy pierwsze warianty zakładają konieczność zdublowania pasów ruchu do skrętu, gdyż została skrócona ich długość, tak aby mogły pomieścić tę samą liczbę pojazdów. Oprócz tego proponujemy przeniesienie przystanków autobusowych na Wybrzeżu Szczecińskim na południe od skrzyżowania, co zmniejszy szerokość ulicy na newralgicznym, północnym odcinku. Możliwe jest też zastosowanie murów oporowych przy najbardziej wysuniętych drzewach. Proponujemy, w miarę możliwości, wykorzystanie istniejących jezdni ulicy Wybrzeże Szczecińskie.

Ponadto uważamy, że powinny zostać zapewnione połączenia dla migracji zwierząt, w szczególności ulica Sokola powinna biec na estakadzie. Także wschodnia jezdnia Wybrzeża Szczecińskiego powinna zgodnie z postanowieniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.06.99 zostać poprowadzona na estakadzie.

Oprócz tego zwracamy uwagę na inne niedociągnięcia projektu: brak przejścia dla pieszych wzdłuż Wybrzeża Szczecińskiego po stronie zachodniej. Brak kontynuacji ścieżek rowerowych w ulicy Sokolej. Brak sensownego połączenia ścieżek wzdłuż Wybrzeża Szczecińskiego po obu stronach mostu.

Żądamy zmiany projektu i ochrony przyrody Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W przypadku przygotowania nowego projektu budowlanego i uzyskania wymaganych prawem uzgodnień, organizacje ekologiczne deklarują swoje zaangażowanie w kierunku jego zatwierdzenia i realizacji oraz ścisłą współpracę z inwestorem i wykonawcą.

Obecny projekt zjazdów z mostu Świętokrzyskiego

Nasza propozycja