Potrzebę uciąglenia przerwanych przez al. Jana Pawła II tras pieszych zgłaszaliśmy już w 2016 r. [zobacz >>>], postulując uwzględnienie przynajmniej w geometrii jezdni miejsca na przejście na wysokości ul. Złotej, nawet jeżeli miałoby ono zostać wykonane później. Uwaga nie została uwzględniona.