Kierowca nie ma przecież szans zobaczyć zawczasu znajdującej się nad jezdnią sygnalizacji, prawda?