Bilety czasowe

W sytuacji, kiedy władze Warszawy zmierzają do integracji biletu ZTM i PKP, proponowana przez ZTM likwidacja biletów czasowych: 60-, 90- i 120-minutowych jest błędem. Stawia w niekorzystnej sytuacji dużą cześć pasażerów, którzy nie będą mogli korzystać z zalet integracji biletów w przejazdach jednorazowych. Optujemy za uproszczeniem systemu biletowego, który powodował, że bilety 60-, 90- i 120- minutowe były mało popularne. Proponujemy dwa warianty, przedstawione w poniższej tabeli 1:

Wariant 1.1

* Pozostawienie biletu jednorazowego miejskiego w cenie 2,40 zł oraz jednorazowego sieciowego i nocnego w cenie 4,80 zł;

* Pozostawienie biletu 60-cio minutowego miejskiego, w cenie 3,00 zł (z możliwością przewozu bagażu w cenie biletu, w tym roweru);

* Pozostawienie biletu 120-minutowego sieciowego w cenie 6,00 zł (z możliwością przewozu bagażu w cenie biletu, w tym roweru);

* Pozostawienie biletu dobowego w cenie około 9,00 zł i odpowiednio większych cen biletów 3-dniowych i tygodniowych (z możliwością przewozu bagażu w cenie biletu, w tym roweru);

Inne bilety bez zmian, ale z możliwością przewozu bagażu w cenie biletu, w tym roweru.

Wariant 1.2

* Pozostawienie biletu jednorazowego miejskiego w cenie 2,40 zł, ale z możliwością dokonania dowolnej liczby, przesiadek w ciągu 60-minut podróży, lub podróży jednym pojazdem na całej trasie niezależnie od czasu przejazdu;

* Pozostawienie biletu jednorazowego sieciowego i nocnego w cenie 4,80 zł, ale z możliwością dokonania dowolnej liczby, przesiadek w ciągu 120-minut podróży, lub podróży jednym pojazdem na całej trasie niezależnie od czasu przejazdu;

Inne bilety bez zmian; przewóz bagażu lub roweru za dodatkową opłatą.

Informacja o czasie podróży na przystankach

Z uwagi na postępowanie wyjaśniające UOKIK przeciwko ZTM o brak informacji na przystankach o czasie przejazdu do kolejnych przystanków oraz rzekome problemy z wywieszeniem takiej informacji, podajemy dwa przykłady rozwiązania tej sytuacji. Jednocześnie zwracamy uwagę, że problemów takich nie mają np. Berlin, Kraków czy Poznań, a na swoich stronach internetowych ZTM umieszcza od dłuższego czasu taką informację.

Wariant 2.1

Na przystanku można wywiesić informację o orientacyjnym czasie przejazdu lub też średnim czasie przejazdu. Czas ten może być czasem dłuższego przejazdu, według obecnej informacji internetowej; trzeba także dodać adnotację, że w zależności od pory dnia czas ten może różnić się od podanego.

Wariant 2.2

Umieszczenie na przystankach orientacyjnego czasu przejazdu innego dla godzin 5-9 i 14-18 oraz innego dla pozostałych godzin; propozycje tabliczek przystankowych załączono do tego dokumentu.

Uwaga: zmiany w rozkładach jazdy na przystankach można wprowadzać sukcesywnie, np. w ramach uzupełniania zniszczonych lub nieaktualnych rozkładów. Nie muszą być one zmienione natychmiastowo, co pozwoli zminimalizować koszty tej operacji;

Bilety okresowe

W obecnej sytuacji, kiedy:

(a) w grudniu 2003 obniżono opłaty za parkowanie w Warszawskiej strefie płatnego parkowania o średnio 15%

(b) jakość komunikacji zbiorowej od dłuższego czasu nie uległa poprawie,

nie możemy zgodzić się na podwyżkę cen jakichkolwiek biletów transportu zbiorowego. Nieznaczna podwyżka zostanie przez nas zaakceptowana dopiero kiedy zaczną być widoczne efekty programu poprawy jakości komunikacji zbiorowej. Program ten powinien zawierać, co najmniej następujące niskonakładowe działania umieszczone w tabeli 3:

- Wyznaczenie pasów autobusowych i tramwajowo-autobusowych (koniecznie na moście Śląsko-Dąbrowskim) wydzielonych od jezdni separatorami na większej długości ulic Warszawy;

- Wprowadzenie możliwości uruchamiania zielonego światła na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną przez kierującego pojazdem komunikacji zbiorowej (zgodnie z rekomendacją 3 Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego);

- Podwyższenie opłat za płatne parkowanie w warszawskiej strefie płatnego parkowania i rozszerzenie tej strefy, a przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków na poprawę jakości transportu zbiorowego w Warszawie;

- Uzupełnienie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnej komunikacji zbiorowej w Warszawie o rozdział dotyczący obowiązków przewoźnika oraz praw pasażera. Jeżeli jest to niemożliwe można utworzyć program informacyjny np.: pod tutułem "Karta praw pasażera", mający na celu kreowanie przyjaznego wizerunku komunikacji zbiorowej.

Przewóz rowerów w autobusach i tramwajach

Domagamy się wprowadzenia możliwości przewozu rowerów w tramwajach i autobusach komunikacji zbiorowej w Warszawie. Takie rozwiązanie z powodzeniem zostało wprowadzone w Krakowie, przyczyniając się do zwiększenia atrakcyjności obu rozważanych środków transportu. Proponujemy w tym zakresie następujące działania zawarte w tabeli 4:

- Skreślenie w paragrafie 17 obecnego regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnej komunikacji zbiorowej w Warszawie punktu 2;

- Wzmocnienie uprawnień kierowcy o możliwość niedopuszczenia do przewozu roweru w autobusie lub tramwaju w przypadku zbyt dużego zatłoczenia, lub umożliwienie przewozu rowerów tylko w określonych godzinach (przypominamy, że szczyt ruchu rowerowego rozmija się ze szczytem przejazdów komunikacją publiczną);

Przypominamy, że paragraf 16 regulaminu skutecznie reguluje sprawy konfliktowe przy przewozie bagażu, także roweru.