Kontraruch na Żoliborzu

Po długim oczekiwaniu, w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego, został wprowadzony kontraruch dla rowerów na ulicach: Drohickiej...

...z Mścisławską...

...Koźmiana...

...z Sułkowskiego...

...i Paska.

Nie było łatwo. Stowarzyszenie Żoliborzan musiało zniechęcić Wydział Infrastruktury do wprowadzenia całkowitego zakazu zatrzymywania w pobliżu szkoły podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 po obu stronach jezdni. Pretekstem do ustawienia drugiego znaku B-36 było wymalowania kontrapasa od ul. Małogoskiej do Potockiej. Na szczęście wnioskodawca odniósł sukces - w efekcie mamy kontraruch, a nie kontrapas, o którym nie było mowy we wniosku.

Nowe schody dla rowerów

Dzielnicowy Wydział Infrastruktury nieoczekiwanie wyznaczył też drogę dla rowerów i pieszych w Parku Kaskada. Niestety, na drodze dla rowerów są schody.

Pochylnia obok schodów nie spełnia norm, jest zbyt stroma i niebezpieczna także dla pieszych, w szczególności dla małych pasażerów.

Co jeszcze w tym roku?

W planach BP na 2017 jest wyznaczenie drogi dla rowerów na istniejącym szerokim asfaltowym chodniku od drogi serwisowej zwanej małą Krasińskiego do skrzyżowania Promyka z Gwiaździstą. Jest nadzieja, że przed pierwszym śniegiem pojawi się oznakowanie.