STANOWISKO Nr 31/09

podjęte na XXXV Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
w dniu 20 maja 2009 r.

w sprawie: wystąpienia do Prezydenta m.st Warszawy o podjęcie natychmiastowych działań w celu zaprzestania zakłócania przestrzeni powietrznej nad terenem Dzielnicy Żoliborz.

Ze względu na znaczne utrudnienia odczuwane przez mieszkańców Żoliborza z powodu wzmożonych lotów szkoleniowo-komercyjnych nad terenem dzielnicy, Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec działań Lotniska Warszawa-Bemowo.

Niepokojącym faktem jest to, że Lotnisko Warszawa-Bemowo nie przeprowadziło żadnych uzgodnień związanych z wyznaczeniem torów powietrznych nad terenem Żoliborza zarówno z lokalną społecznością, jak i przedstawicielami władz Dzielnicy (co jest swoistym zaprzeczeniem pisma - znak: LZB31/WL/09 z dn.25.02.2009 z MSWiA). Dotychczasowe rozmowy oraz wymiana korespondencji pomiędzy Zespołem ds. Hałaśliwych Lotów, powołanym przez Komisję Bezpieczeństwa i Inicjatyw Obywatelskich Rady Dzielnicy Żoliborz a Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Lotniskiem Warszawa-Bemowo nie przyniosły pożądanych efektów. Dodatkowo wyznaczone przez Lotnisko Warszawa-Bemowo korytarze powietrzne przebiegające nad ciągami komunikacyjnymi (m.in.: ul. Powązkowską, Al. Armii Krajowej i nad Wisłą ) nie są respektowane przez pilotów, o czym niejednokrotnie przekonali się mieszkańcy (loty nawet nad Pl. Wilsona).

W związku z powyższym Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wnioskuje do Prezydenta m.st. Warszawy o wystąpienie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o przesunięcie tras torów powietrznych z nad terenu Dzielnicy Żoliborz z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców (katastrofa lotnicza m.in. na wiadukcie nad Trasą Toruńską) oraz zakłócanie komfortu życia codziennego poprzez ciągły hałas spowodowany licznymi lotami ( nawet 70 lotów dziennie).

Niniejsze stanowisko przekazuje się do wiadomości Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz do podmiotu zarządzającego lotniskiem Warszawa-Bemowo.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein – Żuławski

Tekst za www.zoliborz.org.pl/data/appointments/stanowisko_31.pdf

Od redakcji

Pozostaje liczyć, że radni Bielan -- narażonych na uciążliwości lotniska jeszcze bardziej -- nie będą zwlekać z pójściem w ślady swoich żoliborskich koleżanek i kolegów, oraz radnych Bielan z 2001 r. [zobacz >>>]. Mieszkańców zachęcamy do upominania się o to.

Dobrą okazję daje najbliższe posiedzenia bielańskiej komisji urbanistyki 18 września (piątek) 2009, godzina 17:00 w siedzibie u.dz. Bielany przy ul. Przybyszewskiego 70/72 (sala konferencyjna).

W porządku obrad znalazły się m.in.

- konsultacje społeczne odnośnie: tras przelotowych lotniska Warszawa-Babice oraz

- poprawa warunków komunikacji rowerowej w Dzielnicy (efekt pisma p. Z. Oględzkiego [zobacz >>>]).

Zobacz też

O bezprawnym bałaganie lotniczym [zobacz >>>]

Materiał Komitetu ds. Likwidacji Zagrożenia Lotniczego Nad Gminą Warszawa Bielany z 2002 r. [zobacz >>>]

Katastrofy lotnicze w północnych dzielnicach Warszawy [zobacz >>>]

Uchwała Rady Bielan w/s w sprawie ograniczenia uciążliwości i zagrożenia (2001 r.) [zobacz >>>]

Wyniki publicznej sondy nt. wpływu lotniska Babice z 1999 r. [zobacz >>>]

Ankieta na temat lotnictwa nad Bielanami i Żoliborzem [zobacz >>>]