Centrum Zrównoważonego Transportu z uznaniem przyjmuje dokument władz miasta pt. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego (ZPRTP) w Aglomeracji Warszawskiej. Zapoznaliśmy się z jego treścią i nasza opinia wobec zaproponowanych rozwiązań jest pozytywna. Prosimy jednak o uwzględnienie następujących propozycji w tym dokumencie:

Nowe przystanki osobowe w podsystemie kolejowym

Na stronie 94 Zintegrowanego Planu podano konieczność zbadania następujących lokalizacji nowych przystanków osobowych podsystemu komunikacji kolejowej Aglomeracji Warszawskiej. Ograniczono zakres prac jedynie do przystanków: Niedźwiadek, Bracka, Zacisze, Targówek, Grochów.

Uważamy, że proponowaną liczbę lokalizacji przystanków kolejowych można zwiększyć niewielkim kosztem i z dużą korzyścią dla mieszkańców miasta. Dodatkowe propozycje przystanków kolejowych, które postulujemy dodać do zapisanych w Zintegrowanym Planie, to:

- Białobrzeska

- Bródno

- Al. Jerozolimskie

- Radzymińska

- Szczęśliwice

- Targowa

- Wincentego

- Wyględów

- Wygoda

Wszystkie przystanki umieszczono także na schemacie na stronie 3 tego opracowania. Koszt utworzenia tych przystanków oszacowano na 70 mln złotych.

Szybka Kolej Miejska

W zaproponowanym z ZPRTP harmonogramie realizacji przedsięwzięć (str. 158) pierwsza linia Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) z Otwocka do Grodziska Mazowieckiego jest planowana w 2011 roku. Uważamy, że to stanowczo zbyt długi okres na przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Proponujemy rezygnację z obecnej koncepcji tworzenia SKM na bazie odrębnych pojedyńczych linii SKM dla całej aglomeracji warszawskiej. Proponujemy w zamian rozwiązanie tańsze i możliwe do szybkiego wdrożenia, polegające na realizacji w pierwszym etapie SKM w granicach Warszawy we wszystkich kierunkach, a następnie rozszerzenie oferty o kolejne strefy aglomeracji. Rozwiązanie to opracował Instytut Rozwoju i Promocji Kolei oraz Centrum Zrównoważonego Transportu.

Rozwiązanie polegałoby na utworzeniu w projekcie pilotażowym trzech linii:

- Linia A - Pruszków - Ursus - Włochy - Śródmieście - Targowa - Wawer - Falenica: ruch pociągów co 20 minut (rozkład cykliczny wspólny z linią B na odc. Kijowska - Ochota - Ursus - Pruszków co 10 minut);

- Linia B - Pruszków - Sulejówek Miłosna: ruch pociągów co 20 minut (rozkład cykliczny wspólny z linią A na odc. Kijowska - Ochota - Ursus - Pruszków co 10 minut);

- Linii C - Warszawa Okęcie (w przyszłości Port Lotniczy im. F. Chopina) - Warszawa Toruńska (lub Płudy): ruch pociągów co 10 minut (rozkład cykliczny wspólny z linią A i B na odc. Kijowska - Dworzec Zachodni co 5 minut)

Uruchomienie projektu pilotażowego jest możliwe w okresie dwóch lat, co już w 2006 roku oznaczałoby polepszenie jakości obsługi szynowym transportem publicznym dla warszawiaków. Łączny koszt stworzenia takiego systemu oszacowano na około 100 mln złotych. W sumie tej zawiera się również modernizacja infrastruktury oraz utworzenie nowych przystanków (oprócz przystanku Bracka).

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem

Popieramy stworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Zauważyliśmy jednak, że nie przewiduje się zastosowania w ramach tego systemu tanich i efektywnych metod uprzywilejowania transportu publicznego w ruchu miejskim, które powinny tworzyć bazę jego funkcjonowania. W Zintegrowanym Planie nie przewidziano przede wszystkim fizycznego wydzielenia pasów dla autobusów od reszty jezdni lub wydzielenia pasów tramwajowo - autobusowych. Takie pasy, wydzielone od reszty jezdni separatorami, powinny stanowić integralną część Sytemu Zarządzania Ruchem, który umożliwiałyby uprzywilejowanie komunikacji publicznej na skrzyżowaniach, poprzez uruchomianie zielonego światła dla nadjeżdżającego autobusu lub tramwaju.

W poniższej ramce przedstawiamy nasze propozycje utworzenia wydzielonych pasów autobusowo-tramwajowych, które postulujemy dodać do Zintegrowanego Planu:

1. Aleja Solidarności: od Placu Bankowego do Targowej - wydzielony pas autobusowo-tramwajowy w obydwu kierunkach;

2. Ulica Targowa: Od Alei Zielenieckiej do Alei Solidarności - przystosowanie torowiska do ruchu autobusowego i utworzenie na nim wydzielonego pasa tramwajowo-autobusowego w obydwu kierunkach;

3. Aleje Jerozolimskie: Od ulicy Łopuszańskiej do Ronda Zesłańców Syberyjskich - utworzenie separowanych pasów autobusowych w obydwu kierunkach;

4. Ulica Czerniakowska: na całej długości ulicy - utworzenie separowanych pasów dla autobusów w obydwu kierunkach;

5. Ulica Wawelska: na całej długości - utworzenie separowanych pasów dla autobusów w obydwu kierunkach;

6. Ulica Modlińska: od ulicy Ekspresowej do wjazdu na Most Grota-Roweckiego - utworzenie separowanego pasa autobusów w kierunku centrum;

7. Most Grota-Roweckiego: od ulicy Słowackiego do Marywilskiej - utworzenie separowanego pasa dla autobusów w kierunku Bródna.

Popieramy także modernizację linii tramwajowej od pętli Banacha do pętli Gocławek. Przedsięwzięcia polegające na modernizacji istniejącej infrastruktury są bardziej efektywne ekonomicznie od nowych inwestycji. Postulujemy w związku z tym szybkie przygotowanie projektów modernizacji kolejowych, wydzielenia linii tramwajowych oraz autobusowych z jezdni oraz nadaniu priorytetu pojazdom komunikacji miejskiej na skrzyżowaniach.