W dniu 25 kwietnia 2013 r. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę ze stowarzyszeniem Zielone Mazowsze na wykonanie Audytu istniejących dróg rowerowych na terenie m.st. Warszawy. Zakres zleconego opracowania obejmuje m.in.:

- Ogólny opis stanu istniejącego;

- Ewidencję infrastruktury rowerowej w Warszawie, obejmującą wszelkie wydzielone drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, kontrapasy oraz pasy rowerowe, ze wskazaniem m.in. typu odcinka, rodzaju nawierzchni, stanu technicznego, sposobu rozpoczęcia oraz zakończenia;

- Wskazanie miejsc, gdzie trasa rowerowa traci ciągłość, np. przez brak przejazdu przez jezdnię;

- Wnioski na temat wykonania łączników pomiędzy istniejącymi trasami rowerowymi;

- Mapę Warszawy z naniesioną infrastrukturą rowerową;

- Zestandaryzowaną wideorejestrację przejazdu każdą z tras rowerowych, dwukrotnie tam i z powrotem w rozdzielczości 720p kamerą z szerokokątnym obiektywem.

Szczególną uwagę zwrócimy na przejazdy rowerowe, miejsca gdzie droga dla rowerów traci ciągłość lub się kończy.

Zielone Mazowsze zostało wybrane na wykonawcę opracowania w trybie zapytania ofertowego. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie za całość prac wyniesie 21700 zł netto + 23% VAT. Na ich wykonanie mamy 90 dni.