Dzisiaj, 12 dni przed upływem wyznaczonego terminu [zobacz >>>] przekazaliśmy Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie zamówione opracowanie pod nazwą Audyt istniejących dróg rowerowych na terenie m. st. Warszawy. Praca obejmowała zewidencjonowanie wszelkich wydzielonych dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, pasów i kontrapasów rowerowych w stolicy, ze wskazaniem m.in. typu odcinka, rodzaju nawierzchni, stanu technicznego, sposobu rozpoczęcia oraz zakończenia. W opracowaniu ujęto także wybrane szlaki rowerowe, nieoznakowane rezerwy i trwające inwestycje.

Wszystkie ww. elementy infrastruktury rowerowej naniesiono na mapę ZTM. Wskazano miejsca, gdzie trasa rowerowa traci ciągłość, np. przez brak przejazdu przez jezdnię, oraz możliwości wykonania łączników pomiędzy istniejącymi trasami rowerowymi. Każdy odcinek został dwukrotnie sfilmowany kamerą HD z szerokokątnym obiektywem podczas przejazdu tam i z powrotem.

Ponieważ mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach na warszawskich ulicach pojawi się wiele nowych, ważnych pasów i dróg dla rowerów, zadeklarowaliśmy że uzupełnimy w czynie społecznym ewidencję o inwestycje, które zakończą się w tym roku przed nadejściem pierwszych śniegów.

Zgodnie z warunkami umowy i życzeniem zamawiającego nie możemy na razie udostępniać publicznie całości ani części opracowania. Prosimy zatem o trochę cierpliwości, by Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej mógł jako pierwszy zapoznać się z wynikami naszej pracy.