Uprzejmie informujemy, że opublikowana została część opisowa oraz mapy z wykonanego przez nas w tym roku Audytu istniejących dróg rowerowych na terenie m. st. Warszawy:

Część opisowa audytu: PDF, 180 kB

Mapa dróg rowerowych - z podziałem na typy, bez podkładu: PDF, 2234 kB

Mapy dróg dla rowerów na podkładzie Zarządu Transportu Miejskiego można pobrać ze strony Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej:

rowery.um.warszawa.pl/sites/rowery.um.warszawa.pl/files/audyt_mapa.pdf

Zapraszamy do lektury i zgłaszania uwag! Zobowiązaliśmy się zaktualizować mapy i ewidencję o inwestycje wykonane przed nadejściem pierwszych śniegów, dlatego jest jeszcze okazja poprawić ewentualne pomyłki i przeoczenia.

Więcej o opracowaniu: [zobacz >>>] [zobacz >>>]

Projekt Rowerowe Biuro Aktywności Obywatelskiej jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.