Rowerem do metra... i nie tylko

W czerwcu tego roku Zarząd Transportu Miejskiego rozwijając system Bike and Ride [zobacz >>>] ustawił prawie 100 nowych stojaków przy stacjach metra i innych węzłach komunikacji publicznej [zobacz >>>]. Poniżej kilka fotek z miejsc, gdzie w czerwcu pojawiły się stojaki rowerowe. Mimo zmiennej aury mijającego lata, wydaje się, że większość lokalizacji była trafiona.

Zdjęcie z Młocin przedstawia kolejną serię stojaków, ponieważ na poprzednich brakowało miejsca.

Zdjęcie z parkingu P+R Metro Wilanowska także pokazuje stojaki dostawione do poprzednich [zobacz >>>].

Słodowiec - jedna z bardzo popularnych lokalizacji przy stacjach metra.

Siedziba ZTM przy ul. Żelaznej - cieszy nas, że pojawiają się interesanci, którzy przyjeżdżają do naszej firmy na rowerze.

Chyba największy sukces, czyli stojaki na Ursynowie wzdłuż linii metra - w tym wypadku Kabaty.

Kolejne 50 stojaków dostępnych jest na nowo otwartym parkingu P+R Al. Krakowska. Wszystkie lokalizacje, wraz z charakterystyką, są dostępne na stronie:

www.ztm.waw.pl/?c=200&l=1

Nowe zadanie ZTM

8 września br. Rada m. st. Warszawy dodała do zadań Zarządu Transportu Miejskiego nowe, dotyczące bezpośrednio ruchu rowerowego. §4 ust. 21 nowozatwierdzonego Statutu ZTM mówi, że jednym z przedmiotów działania ZTM jest:

21) tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego, poprzez zapewnienie miejsc do parkowania rowerów na obiektach będących w dyspozycji ZTM lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

[Uchwała Rady m. st. Warszawy nr XXII/441/2011 z 08-09-2011]

Takie działania prowadziliśmy już wcześniej na terenie własnych obiektów, a dzięki tej zmianie rozszerzymy pole zainteresowania na wszystkie miejsca związane z transportem zbiorowym. Mamy nadzieję, że będzie to nie tylko obowiązek, ale także przyjemność - wspólnie ze społecznością rowerową Warszawy przyczyniać się do rozwoju stołecznego transportu rowerowego.

Łatwiej trafić na Bike and Ride

Pod wpływem sugestii, które pojawiły się podczas czerwcowego spotkania organizowanego przez Zielone Mazowsze [zobacz >>>] i przy okazji nowego sformułowania zadań w zakresie parkingów rowerowych, przygotowaliśmy nowe logo systemu B+R, które pozwoli łatwo identyfikować i lokalizować parkingi rowerowe będące w gestii ZTMu.

Konkurs na projekt parkingu rowerowego

Po sukcesach tegorocznego montażu stojaków rowerowych chcielibyśmy pójść o krok dalej i zaproponować mieszkańcom Warszawy wyższy standard, zachęcający jeszcze więcej osób do dojeżdżania rowerami do środków komunikacji miejskiej. Szykujemy konkurs mający na celu uzyskanie projektu modułowego parkingu rowerowego, który będzie można montować w dowolnym miejscu. Mamy nadzieję, że lokalizacje pomogą nam wybrać sami rowerzyści, ale opracowujemy już propozycje, tym razem przede wszystkim w pobliżu stacji kolejowych, ale także przy pętlach i węzłach komunikacyjnych.

Więcej:

www.ztm.waw.pl/?c=521&l=1