Specyfika wagonu umożliwiła zorganizowanie jeszcze jednego warsztatu - redaktorskiego.