Wykorzystując świeżo nabyte umiejętności, Karol przykuł się do łóżka w proteście przeciwko zbyt wczesnym pobudkom.