ROW/08/0027/01/MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Dotyczy: ciągłości ścieżki rowerowej Pole Mokotowskie-Banacha.

Nawiązując do dzisiejszego artykułu w Gazecie Stołecznej pt. Rowerowy tor przeszkód do Pola Mokotowskiego oraz repliki na stronie Zarządu Dróg Miejskich pt. ZDM nie prowadzi spychologii, chcielibyśmy wyrazić nasze uznanie dla budowy kładki przyjaznej dla rowerzystów nad al. Niepodległości oraz poprosić o wyjaśnienie w drugiej, nieporuszonej w replice kwestii. Chodzi o brak przejazdu dla rowerów łączącego ścieżkę na Polu Mokotowskim ze ścieżką wzdłuż ul. Banacha.

Jak słusznie zauważono w artykule, wystarczy wytyczyć kilkadziesiąt metrów ścieżki, aby połączyć oba odcinki.

Jako że wedle obecnie obowiązującego prawa pieszym i rowerzystom przysługuje taka sama długość sygnału zielonego, sygnalizacja nie wymaga przeprogramowania. Jedyne, co należałoby zrobić w tym względzie, to wymienić szkiełka na sygnalizatorach z pieszych na pieszo-rowerowe. Tym samym koszt połączenia obu odcinków byłby znikomy, a zyski znaczne.

W związku z powyższym, prosimy o informacje, kiedy taki przejazd zostanie wytyczony.

Do wiadomości:
Gazeta Stołeczna