BD-BD-DD-PJA-5541-18-4-09

Warszawa, dnia 17.02.2009r.

Do: Zielone Mazowsze

Szanowny Panie Prezesie,

W nawiązaniu do Państwa pisma w sprawie ul. Dewajtis [zobacz >>>], uprzejmie informuję, że w związku z licznymi postulatami Biuro Rozwoju Miasta przygotowało projekt zmian budżetu Miasta Stołecznego Warszawy zawierający między innymi przywrócone zadanie inwestycyjne pn.: ,,Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie".

Powyższy projekt zmian przedłożony zostanie pod obrady Rady m. st. Warszawy na sesji w dniu 26.02.2009r.

Jednocześnie informuję, że podjęcie ewentualnych decyzji w sprawie ograniczenia ruchu na ul. Dewajtis i wprowadzenia zmian w komunikacji miejskiej dotyczących dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, możliwe będą po zakończeniu w/w inwestycji.

Z poważaniem
Piotr Sójka
Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji

Od redakcji

Ucięcie dyskusji nad możliwością wjazdu linii autobusowej od Marymonckiej odbieramy pozytywnie. Remont estakad dobiegł końca [zobacz >>>] i autobus może od zaraz zacząć jeździć Wisłostradą i zatrzymywać się w zatokach na wysokości ul.Pergaminów.

Cieszy nas też, że, wbrew temu co nie tak dawno pisało inne biuro ratusza [zobacz >>>], zakończenie wspomnianej inwestycji jest planowane.

Trudno jednak znaleźć uzasadnienie, dlaczego BDiK odsuwa w czasie jakiekolwiek działania na rzecz bardziej skutecznej obrony rezerwatu przed coraz bardziej intensywnymi najazdami niezdyscyplinowanych zmotoryzowanych [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] i dlaczego nie zacząć już teraz stopniowej reglamentacji wjazdu [zobacz >>>], zwłaszcza że mówi się o tym od lat i nawet przedstawiciele UKSW z taką potrzebą się zgadzali:

Główny kampus Uniwersytetu jest na Wójcickiego i tam Uniwersytet będzie się rozwijać (ta część w zasadzie nie). UKSW podpisał z Bielańską Policją porozumienie w sprawie egzekwowania zakazu wjazdu na ul. Dewajtis przez pojazdy nieuprawnione. [prof. Zbigniew Cieślak - prorektor]

Przepustek wydanych do Uniwersytetu będzie około 50; całkowita ilość wydanych przepustek (mieszkańcy, szkoły i inne instytucje) nie przekroczy 100. [dyrektor adm. Marek Lepa]

Cytaty z protokołu sprzed 4 lat [zobacz >>>].

Zobacz też

Jak Legia Warszawa ograła Las Bielański w ustawionym meczu [zobacz >>>]

Jak lewoskrzydłowy obrońca Lasu Bartosz Dominiak odrabiał straty [zobacz >>>]

Starsze wiadomości - w kronice.