Jeszcze przez tydzień (do 16 września) można składać uwagi i wnioski co do docelowej formy ulicy Miodowej (szczegóły na stronie Warszawskiej Platformy Konsultacyjnej). Poniżej przedstawiamy nasze stanowisko w tej sprawie i zachęcamy do wykorzystania go we własnych mailach w tej sprawie.

Pismo do Zarządu Dróg Miejskich

MDL-15-0294-01-AB

Poniżej przedstawiamy nasze uwagi i wnioski w sprawie przebudowy ulicy Miodowej.

Uwagi ogólne:

1) Korzystniejszym wariantem z punktu widzenia wyważenia interesów pieszych i rowerzystów jest wariant z pasami rowerowymi. Jak pokazuje przykład Krakowskiego Przedmieścia, brak wydzielonych pasów rowerowych przy dużym natężeniu ruchu autobusowego powoduje, że znaczna część rowerzystów korzysta z chodników. Na Miodowej należy się spodziewać dodatkowo ruchu samochodowego prywatnych.

2) Wybór wariantu z pasami rowerowymi nie powinien przy tym wykluczać zastosowania rozwiązań uspokajających ruch, w szczególności wyniesionych tarcz skrzyżowań, korzystnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i warunków ruchu pieszych niezależnie od rozwiązań rowerowych.

3) Wyłukowania na skrzyżowaniach powinny naprowadzać samochód skręcający w prawo na pas ruchu ogólnego, a nie na pas rowerowy.

Schemat takiego rozwiązania przedstawiono poniżej, z zaznaczeniem na czerwono odpowiednio wyprofilowanych łuków.

4) Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną warto wykorzystać wynikającą z nowelizacji przepisów możliwość wykonania linii zatrzymania dla rowerzystów bliżej skrzyżowania niż dla samochodów.

5) W projekcie należy przewidzieć miejsca do parkowania rowerów, zwłaszcza przy budynkach uczelni. Mogą one równocześnie zabezpieczać przed parkowaniem samochodów na chodniku.

Uwagi dot. placu Krasińskich:

1) W kierunku Muranowskiej - przed skrzyżowaniem ze Świętojerską - pas rowerowy powinien płynnie przechodzić w prawy pas ruchu ogólnego, a pas samochodowy w lewy pas ruchu ogólnego. Takie rozwiązanie wskazuje kierowcom jadącym lewym pasem, że w przypadku chęci zmiany pasa na prawy, powinni zwrócić uwagę, czy nie zajeżdżają drogi rowerzyście jadącemu na wprost.

Ślepe zakończenie pasa rowerowego linią naprowadzającą kierowców przed rowerzystę zachęca do zajeżdżania drogi rowerzystom jadącym na wprost, niepotrzebnie zwiększając ryzyko kolizji.

2) W kierunku Miodowej – należy skrócić pas do skrętu w lewo i wprowadzić odcinek pasa dzielącego na placu i ewentualnie nowe przejście dla pieszych jak w wariancie 2.

3) Należy zwęzić oba wloty ul. Długiej do 6 metrów. W szczególności bezcelowe jest wydzielanie pasu do skrętu w lewo z Długiej w Miodową, dopychając samochody do odcinka, który ma być uspokojony.

4) Zwężenia Długiej powinno zostać wykorzystane do tego, by przysunąć przejścia przez pl. Krasińskich i Miodową do skrzyżowania oraz ograniczyć jego rozmiar.

Uwagi dot. Miodowej:

1) Na wlocie ul. Kapucyńskiej kontrapas rowerowy powinien być oddzielony wyspą dzielącą.

2) Należy rozważyć wprowadzenie separatora (np. wyniesionego krawężnika) w rejonie przystanków autobusowych, tak by uniemożliwić omijanie przez samochody autobusu przez linię podwójną ciągłą.

3) Pas rowerowy w kierunku Krakowskiego Przedmieścia powinien kończyć się na przystanku autobusowym (bez odcinka do Senatorskiej). Większość samochodów skręca na skrzyżowaniu w prawo, a rowerzyści jadą prosto. Efektem zaproponowanej organizacji ruchu byłoby niebezpieczne ustawianie się rowerzystów po prawej stronie pojazdów skręcających w prawo. Ponadto za skrzyżowaniem już nie ma pasa ruchu dla rowerów i mogłoby dochodzić do konfliktów w sytuacji, gdy rowerzyści i autobusy próbują się zmieścić na jednym pasie.

4) Na skrzyżowaniu ul. Miodowej z Senatorską, w przypadku zastosowania sygnalizacji świetlnej (a nie np. wyniesionej tarczy skrzyżowania), wskazane byłoby zastosowanie śluzy rowerowej, ułatwiającej ustawianie się rowerzystów do jazdy na wprost (w kierunku Krakowskiego Przedmieścia) przed samochodami.

5) W projekcie powinna zostać uwzględniona droga dla rowerów lub ciąg pieszo-rowerowy prowadzący południowym obrzeżem zieleńca przy pomniku Nike, od Miodowej do skrzyżowania Nowy Przejazd / Daniłowiczowska (teren ten jest własnością m.st. Warszawy) jako alternatywy dla ul. Senatorskiej. Połączenie tego ciągu z jezdnią ul. Miodowej może wymagać korekty lokalizacji przystanku autobusowego.

Starsze wiadomości - w kronice.