42.Koszykowa/Nowogrodzka, a w szczególności:
- przejście przez Nowogrodzką;

Starsze wiadomości - w kronice.