Ze strony Warszawy obecni byli przedstawiciele Biura Drogownictwa i Komunikacji, Inżyniera Ruchu oraz Zarządu Dróg Miejskich. Dyrektor BDiK przedstawił prezentację na temat warszawskiej polityki (i praktyki) mobilności.

Starsze wiadomości - w kronice.