Na dziedzińcu Pałacu Branickich , przy ul. Miodowej 6/8, gdzie mieści się część jednostek Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Administracyjno-Gospodarcze, Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji, Biuro Księgowości i Kontrasygnaty, Biuro Ochrony, Biuro Planowania Budżetowego, Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością oraz Biuro Prawne i Punkt informacyjny Urzędu), zainstalowano kolejne cztery stojaki. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że dzięki temu pracownicy mieszczących się tam biur finansowych będą dojeżdżać na rowerach i zauważą korzyści ekonomiczne, płynące z ich użytkowania...

Starsze wiadomości - w kronice.