Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-307

2005.12.30: Jak założyć własny zieleniec?

Niniejsze zalecenia dotyczące zakładania i pielęgnacji zieleńców opracowane zostały przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze w ramach projektu Co z tą Warszawą? We wstępnej fazie przygotowania terenu należy obszary przeznaczone do nasadzeń... »

2005.12.30: Zieleń miejska - gdzie szukać pomocy?

Zachęcamy Cię do zadbania o zieleń w mieście! Jeśli zauważyłeś, że trawnik lub zieleniec w twojej okolicy jest zaniedbany, to wiedz, iż utrzymywanie zieleni o charakterze lokalnym należy do podstawowych zadań dzielnic warszawskich... »

2005.12.30: Odpowiedź ZOM w sprawie selektywnej zbiórki surowców wtórnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2005 r. dziękujemy za zainteresowanie się sprawą selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie m. st. Warszawy oraz za przesłany wykaz lokalizacji ustawienia pojemników. Uprzejmie informujemy, że z... »

2005.12.29: Podsumowanie pierwszej edycji akcji zazieleniania Warszawy

Co z tą Warszawą? Takie pytanie zadaje sobie chyba każdy widząc szarą, betonową pustynię, w jaką powoli przekształca się centrum miasta. Odpowiedź na nie postanowili znaleźć członkowie stowarzyszenia Zielone Mazowsze, którym od dawna na... »

2005.12.29: Tracą zamiast zyskiwać - sprostowanie

W artykule opublikowanym w Nowinach Nyskich z 20 (?) grudnia br. pt. "Tracą zamiast zyskiwać" sprostowania wymagają następujące fragmenty artykułu: 1. Słowa p. Kłosa dotyczące mojej osoby i rzekomo wygłoszonych opinii są nieprawdziwe nie... »

2005.12.28: Zielone światło dla pieszych i rowerów

Koszt budowy ścieżki rowerowej można zmniejszyć nawet kilkukrotnie, rezygnując ze specjalnych świateł dla rowerów (które i tak pracują w tej samej fazie, co światła dla pieszych). Zamiast nich często wystarczy tylko wymienić szkła w... »

2005.12.23: W Gdańsku ścieżki rowerowe będą odśnieżane

Gdańscy drogowcy, czerpiąc wzór ze Szwecji, nie zapominają o tych, którzy korzystają z roweru również w zimie. Antoni Szczyt, wicedyrektor wydziału gospodarki komunalnej, koordynujący rozwój infrastruktury rowerowej w Gdańsku... »

2005.12.21: Podwyżka cen dostępu do infrastruktury kolejowej zamiast obniżki

11 grudnia wszedł w życie nowy cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej PKP PLK. Przygotowany przez poprzedni zarząd PLK i zaakceptowany przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury cennik wprowadził znaczne podwyżki dostępu dla... »

2005.12.19: Obywatelska Agencja Informacyjna

Z przyjemnością informujemy o powstaniu nowej, ogólnopolskiej Obywatelskiej Agencji Informacyjnej: http://www.oai.pl Według słów twórców portalu, agencja powołana została z myślą o łatwiejszej i bardziej otwartej wymianie informacji... »

2005.12.18: Projekt zieleni miejskiej przy Tynieckiej 27

Trawnik znajdujący się na rogu ulic Tynieckiej i Malczewskiego oddziela chodnik od ulicy. Jest on notorycznie rozjeżdżany przez nieprawidłowo parkujące samochody oraz rozdeptywany przez pieszych. Zapobiec temu ma zamontowanie ogrodzenia... »

2005.12.18: Projekt zieleni miejskiej przy Opaczewskiej 13

Zgłoszone do akcji Co z tą Warszawą? klomby, otaczające budynek przy ul. Opaczewskiej 13, lata swej świetności miały już dawno za sobą. Od strony północnej zieleń zanikła całkowicie, pozostawiając jedynie silnie zdeptaną i zbitą glebę... »

2005.12.18: Projekt zieleni przy Nowogrodzkiej 46

Wewnątrz podwórka "studni" w kamienicy przy ul. Nowogrodzkiej 46 znajduje się zaniedbany, nieestetyczny klomb. Porasta go zaledwie kilka roślin: 3 drzewa dzikiej śliwy oraz różne odmiany Hosty (funkia Siebolda, funkia Fortunea). Jego... »

2005.12.18: Projekt zieleni miejskiej przy Narbutta 44

Podwórze kamienicy przy ulicy Narbutta 44, było jednym z najbardziej zaniedbanych miejsc, jakim zajęło się Stowarzyszenie Zielone Mazowsze w ramach akcji Co z tą Warszawą? Teren samym swoim położeniem przygnębia mieszkańców, gdyż znajduje... »

2005.12.18: Projekt zieleni miejskiej przy Darwina 7

Projektem objęto dwa zniszczone, trójkątne trawniki znajdujące się obok budynku przy ul. Karola Darwina 7. Zieleniec na jednym z nich zaprojektowany został przy użyciu samych niskich krzewów, gdyż inaczej uniemożliwiałby swobodę patrzenia... »

2005.12.18: Projekt zieleni miejskiej przy Chotomowskiej 3

Na terenie przed budynkiem znajdującym się przy ul. Chotomowskiej 3 zaprojektowany został układ krzewów i roślinności okrywowej, w ten sposób by pokryć nimi całą powierzchnię. Usytuowanie roślin - na zasadzie, iż najwyższe znajdują się... »

2005.12.16: Przewozy kolejowe Siedlce-Czeremcha zagrożone

Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych zaprasza na spotkanie w sprawie ratowania przewozów kolejowych na linii Siedlce - Siemiatycze - Czeremcha. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Platerów o godzinie 10:00, 16 grudnia 2005 r. W... »

2005.12.16: Ankieta segregacyjna

UWAGA: Zamknęliśmy już zbieranie danych z tej ankiety. Dziękujemy wszystkim za udział i cenne uwagi. wyniki ankiety. Wybierz dzielnicę, w której mieszkasz: Czy w twoim odczuciu w Twojej okolicy liczba pojemników w ciągu ostatnich 3 lat... »

2005.12.14: Ulica Dewajtis bez linii rozgraniczających

Warszawa, dnia.14.12.2005 r. Do: Urząd m.st. Warszawy Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany dot. określenia przebiegu linii rozgraniczających ulicy Dewajtis na odcinku od ul. Marymonckiej do wjazdu na parking przy obiektach... »

2005.12.12: Na Młocinach śmieci nadal górą

2 sierpnia b.r. pochwaliliśmy Urząd Dzielnicy Bielany za ustawienie przy ul. Prozy barier zapobiegających wjazdowi samochodów. Było to jedno z niewielu działań, które w tym roku udało się mieszkańcom "wymęczyć" od urzędników. Zwróciliśmy... »

2005.12.12: Komisja Ochrony Środowiska za zakazem parkowania na ul. Dewajtis

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska z dnia 12 grudnia 2005 roku Posiedzenie otworzył i przywitał zebranych gości Przewodniczący Antoni Gut. Obecni na posiedzeniu byli: Pan Krystian Szczepański Dyrektor BOŚ, Pan Marek Kamola Zastępca... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-307 | Dodaj nowy