Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-473

2009.05.14: Polskie prawo środowiskowe niezgodne z europejskim

Po wnikliwym przeanalizowaniu zapisów nowej Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, złożyliśmy wniosek o zbadanie jej zgodności... »

2009.05.14: Przystanek Skandynawia

W Danii wiele rzeczy robi się inaczej niż w Polsce, co oficjalnie tłumaczone jest różnicami w klimacie. Dotyczy to na przykład podejścia do zagadnienia zrównoważonego transportu i organizacji ruchu: a/ Ponad połowa mieszkańców Kopenhagi... »

2009.05.13: Krasnoludki zdemaskowane

Miło nam obwieścić, że laury zwycięzcy w konkursie ogłoszonym w materiale o krasnoludkach i sierotce-chodniku wywalczył Paweł Duńczewski mierząc się z wszystkimi siedmioma pytaniami. Choć binarnej ocenie poddaje się tylko odpowiedź... »

2009.05.12: Notatka ze spotkania w sprawie poszerzenia Wybrzeża Helskiego

Dr Andrzej G. Kruszewicz, dyr ZOO przedstawił plany przebudowy Wybrzeża Helskiego. Zebrani przedstawili swój pogląd na planowaną inwestycje oraz zaproponowali inne rozwiązania. Panował pogląd, że proponowane przez miasto poszerzenie jest... »

2009.05.12: Oddychanie zabronione - normy w Warszawie przekroczone

Skażenie PM10 odpowiedzialnego za smog zdecydowanie przekracza dopuszczalne normy przez większość dni roboczych. W skali roku stężenie średniodobowe PM 10 może przekraczać 50 jednostek przez maksymalnie 35 dni w roku. Już 1 marca br. norma... »

2009.05.12: Uwagi do projektu przebudowy skrzyżowania ul. Marymonckiej z ul. Dewajtis

Warszawa, 12.05.2009 r. Do: Pan Marek Utkin Wydział Transportu Rowerowego i Kom. Pieszej Biura Drogownictwa i Komunikacji dotyczy: projektu przebudowy skrzyżowania ul. Marymonckiej z ul. Dewajtis Na podstawie Zarządzenia nr 380/2007... »

2009.05.11: Opinia ws. drogi rowerowej w ul. Warszawskiej - wersja 2

Zielone Mazowsze zgłasza następujące wnioski i uwagi do projektu drogi rowerowej w ul. Warszawskiej w wersji przesłanej 8 maja br.: 1. Należy zauważyć, że drzewa w drugiej wersji projektu są rozmieszczone na rysunku inaczej, niż w... »

2009.05.10: Konsultacje społeczne Rail Baltica

Rail Baltica to jeden z europejskich korytarzy transportowych, ma połączyć Warszawę z Helsinkami przez Kowno, Rygę i Tallinn. Rozpatrywane są dwa warianty przebiegu linii w Polsce między Białymstokiem a Suwałkami: 1.przez Sokółkę i... »

2009.05.09: Debata o zrównoważonym transporcie w Polsce

8 kwietnia 2009 r. w Villi Foksal Centrum Zrównoważonego Transportu Zielonego Mazowsza oraz Centrum Komunikacji Medialnej Media Trend zorganizowały debatę pt: Transport zrównoważony. Celem debaty było zidentyfikowanie głównych dylematów... »

2009.05.08: Prośba o wsparcie z odrobiną szyderstwa

Na łamach ostatniego numeru miesięcznika ,,Nasze Bielany'' ukazał się apel Samorządu Studentów UKSW. Przytaczamy poniżej jego tekst (z kilkoma wytłuszczeniami) razem ze zdaniem przewodnim redakcji NB. Budowa chodnika przy ul. Dewajtis Od... »

2009.05.08: Słupkostojaki przy Koperniku

Warszawa, 6 maja 2009 r. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zlikwidowanie kolizji między urządzeniem imitującym profesjonalny stojak rowerowy na zapleczu pomnika Kopernika i wyznaczonym miejscem do parkowania, stosując jedno z... »

2009.05.08: Konsultacje przebudowy ul. Sobieskiego w Legionowie

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani szczegółowymi rozwiązaniami projektu będą się mogli z nimi zapoznać podczas konsultacji społecznych organizowanych przez starostę legionowskiego , które są planowane na 19 maja 2009 r. o godz. 18:30 w sali... »

2009.05.07: Uwagi do projektu ścieżki w ul. Waryńskiego

W związku z projektem budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Waryńskiego na odcinku od ulicy Koszykowej do ulicy Batorego Zielone Mazowsze postuluje co następuje: 1) Przeprojektować wjazd w ulicę Polną, przybliżając przejazd rowerowy i... »

2009.05.07: Uwagi do projektu ul. Łodygowej

W związku z projektem przebudowy ulicy Łodygowej na odcinku od ulicy Radzymińskiej do torów kolejowych przy granicy miasta, Zielone Mazowsze postuluje co następuje: 1) Na drodze rowerowej zastosować wyłukowania o promieniach minimalnie 20m... »

2009.05.06: Smog nad Warszawą!

Mimo, iż żadna prognoza pogody nie zapowiadała opadów deszczu w czwartek 30 kwietnia 2009 roku, tego dnia w Warszawie pojawiła się burza z niewielkimi opadami. Na to zjawisko złożyły się dwa czynniki naturalne i dwa antropogeniczne: 1... »

2009.05.06: Uwagi do projektu ul. Płaskowickiej Bis

Po zapoznaniu się z projektem budowy ul. Płaskowickiej Bis na odcinku od zachodniej granicy terenów Prokom do ul. Sobieskiego Bis autorstwa firmy BAKS S.A., postulujemy: 1. Doprojektować przejazd rowerowy przez wlot ul. Zdrowej po stronie... »

2009.05.06: I Ty możesz pomóc przy organizacji Masy na Autyzm

Ciepło zapraszam do włączenia się jako wolontariusz przy organizacji Masy Na Autyzm III – edycja 2009. Od 2006 roku prowadzę autorski projekt mający za zadanie wsparcie osób z autyzmem. Projekt realizujemy wspólnie z naszym Partnerem... »

2009.05.05: Czy Śródmieście potrzebuje koncepcji rowerowej?

Komisja Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy zwraca się do Zarządu Dzielnicy Śródmieście o podjecie właściwych kroków w celu przygotowania planu przebiegu i budowy... »

2009.05.05: Bliżej z roweru do metra?

Warszawa, dnia 28-04-2009 Do: Marcin Jackowski W odpowiedzi na nadesłane do nas pismo ZK-WII/JGO/562/7/2/08 Metro Warszawskie Sp. z o.o. pragnie Panu wyjaśnić co następuje. Metro Warszawskie Sp. z o.o. opowiada się za zorganizowaniem... »

2009.05.04: Uwagi do projektu rozbudowy ul. Marywilskiej

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Zielone Mazowsze zgłasza następujące wnioski i uwagi w zakresie ruchu pieszego i rowerowego w projekcie rozbudowy ul. Marywilskiej: 1. Należy doprojektować dodatkowe ciągi piesze w rejonie przystanków... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-473 | Dodaj nowy