Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-473

2009.02.24: Opinia do projektu przedłużenia ul. Gierdziejewskiego

Do: Inżynier Ruchu. W związku z otrzymanym projektem wykonawczym ulicy Gierdziejewskiego autorstwa firmy Arcadis Profil, przedstawiamy uwagi do tego projektu: 1. Niedopuszczalne jest załamywanie dróg rowerowych pod kątem. Należy... »

2009.02.23: Opinia o koncepcji Velostrady

Do: Janusz Galas, Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji. W nawiązaniu do otrzymanego pisma BD-BR-MUT-0717-3-1-09 uprzejmie informujemy, że opiniujemy pozytywnie otrzymane opracowanie pt. ,,Studium koncepcyjne budowy trasy... »

2009.02.23: Uwagi do projektu Trasy Świętokrzyskiej

Do: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. W związku z zawiadomieniem RDOŚ-14-WOO-6613-14/08/sk o postępowaniu ws. środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Trasy... »

2009.02.23: Uwagi do projektu przebudowy ul. Zwoleńskiej

Do: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Uwagi i wnioski w postępowaniu administracyjnym w/s wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie... »

2009.02.23: Minister Infrastruktury odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich

TD-7km-073-3/09. Odpowiadając na pismo nr RPO-585222-VI/08/KP z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zgodności zapisów art. 27 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, z późn. zm.) z art. 16... »

2009.02.22: Znajdą się pieniądze na połączenie ul. Dewajtis z Wisłostradą?

Minęło dopiero 5 tygodni od naszej pikiety na posiedzeniu Rady m.st. Warszawy połączonej z wręczeniem pisma do Rady , a już pojawił się pierwszy pozytywny efekt tego działania. Ogromna w tym zasługa naszego niezawodnego i -- można tak rzec... »

2009.02.21: Przez konduktora lenia Twój portfel się pocienia

Koleje Mazowieckie, mimo operowania na najlepszym rynku, od marca będą najdroższym regionalnym przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Po planowanej na 1 marca podwyżce ceny biletów będą znacząco wyższe (nawet o 40%) od cen w Przewozach... »

2009.02.20: Spotkanie ZDM-ZM, czyli jak zmniejszyć liczbę pism

Wczoraj w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przedstawialiśmy najbardziej typowe problemy, z którymi spotykają się niezmotoryzowani w mieście. Omawiane były też sposoby likwidowania takich utrudnień, a przede wszystkim zapobiegania ich... »

2009.02.19: A Marszałek patrzy...

Bez specjalnego entuzjazmu ogłaszamy nowy rekord usytuowania przycisku wzbudzania światła zielonego - 165 cm nad poziomem terenu. Tym samym pokonany został poprzedni rekordzista - przycisk na przejściu przez Waryńskiego przy restauracji... »

2009.02.19: Powietrze (nieco) czystsze dla cyklistów

Rowerzyści nie tylko nie produkują spalin, ale też mniej ich wdychają - ogłosiła Airparif, instytucja monitorująca jakość powietrza w regionie aglomeracji paryskiej. Nawet w zanieczyszczonych miastach jazda na rowerze jest bardziej... »

2009.02.19: Hałas uciążliwym zanieczyszczeniem

Oddziaływanie hałasu na człowieka jest ciągle bagatelizowane, gdyż jego skutków nie można dostrzec od razu. Jednak mieszkańcy dużych aglomeracji uznają hałas za największą uciążliwość, oddziałującą na sferę fizjologiczną i psychiczną... »

2009.02.18: Uwagi do organizacji ruchu na Moście Północnym

Projekt organizacji ruchu Trasy Mostu Północnego (etap 1) wykonany przez firmę Schuessler Plan opiniujemy negatywnie ze względu na liczne obiekty takie jak słupy, znaki drogowe, słupy sygnalizacji świetlnej, znaki MSI, tablice kierunkowe... »

2009.02.18: Zwrotnicą w szprychy?

W dniu 18.02.2009 r. w siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji, odbyła się rada techniczna dotycząca przebiegu infrastruktury rowerowej do projektu firmy Komprojekt - stałej organizacji ruchu ul. Jana Pawła II (na odcinku Al... »

2009.02.18: Venimus, vidimus, vicimus

Z przyjemnością donosimy, że ekipa Zielonego Mazowsza raz jeszcze dowiodła wszechstronnej, niezrównanej, a wręcz ekstraordynaryjnej znajomości naszej pięknej stolicy, zwyciężając w grze miejskiej Bronek vs Bazyl. W grze, która odbyła się w... »

2009.02.17: Konsultacje Zwoleńskiej i Trasy Świętokrzyskiej

Do 23 lutego 2009 r. można zgłaszać uwagi i wnioski do dwóch ważnych inwestycji drogowych: - Przebudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią... »

2009.02.17: Siekierkami bezpieczniej do wiosny

Oprócz dobrych wieści o rozpoczęciu zimowego oczyszczania ścieżek , z zadowoleniem można donieść o kolejnych drogowych osiągnięciach wzdłuż Trasy Siekierkowskiej: - naprawiono wyrwy występujące w poprzek przejazdów przez ul. Antoniewską... »

2009.02.16: Najważniejsze sukcesy w roku 2008

Najważniejsze sukcesy... no właśnie, w tym roku spytaliśmy Was o opinie, które sukcesy Zielonego Mazowsza A.D. 2008 uważacie za największe, najważniejsze, najbardziej pożyteczne. Aby konkurencja była uczciwa, głosować można było w dwóch... »

2009.02.16: Siekierkowska przejezdna

Po serii narzekań na nieodśnieżone ścieżki rowerowe nareszcie mamy dobrą nowinę - po weekendowych opadach śniegu stołecznym służbom miejskim PRAWIE [*] udało się do poniedziałku oczyścić ważną drogę rowerową wzdłuż Trasy Siekierkowskiej... »

2009.02.16: Przebudowa wiaduktu ul. Modlińskiej nad Kanałem Żerańskim

10 marca 2009 r. o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 (I piętro) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych dotyczące planowanej przebudowy ul... »

2009.02.15: Niedasię odśnieżyć, niedasię oznakować...

Warszawa, 11.02.2009. W odpowiedzi na wystąpienie nr RD/DW/285/TR/08 z dnia 21.12.2008r. Zarząd Dróg Miejskich informuje, że nie widzi uzasadnienia dla wprowadzania oznakowania, które spowodowałoby zamknięcie ścieżek rowerowych w okresie... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-473 | Dodaj nowy